SFS 2016:1006 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

161006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver att 25 § författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1 ska ha följande lydelse.

25 §

Författningar som ingår i SFS ska kunna köpas både som löpande

abonnemang och var och en för sig. Övriga författningar som ingår i en för-
fattningssamling ska kunna köpas både som årsabonnemang och var och en
för sig. Abonnemangen bör om möjligt kunna begränsas till viss ämnesgrupp
av författningar.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2016:1006

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;