SFS 2016:1020 Förordning om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2017

161020.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av omräknade belopp för
tobaksskatt för år 2017

1;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att

skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2017:

1. skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 52 öre per styck,
2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 34 öre per styck,
3. skatt på röktobak tas ut med 1 852 kronor per kilogram,
4. skatt på snus tas ut med 435 kronor per kilogram,
5. skatt på tuggtobak tas ut med 479 kronor per kilogram.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2015:596.

SFS 2016:1020

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016