SFS 2016:1023 Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket

161023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Ekonomistyrningsverket;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 november 2016.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Ekonomistyrningsverket ska utveckla och f�rvalta den ekonomiska styr-</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">ningen av den statliga verksamheten samt utf�ra revision av Sveriges hante-<br/>ring av EU-medel och fr�mja en effektiv och korrekt hantering av dessa<br/>medel.</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:440px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. bist� regeringen med det underlag som beh�vs f�r att bed�ma om stats-</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">f�rvaltningen �r effektiv och om den interna styrningen och kontrollen �r<br/>betryggande,</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. utveckla och f�rvalta principer, regelverk och metoder f�r en effektiv</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ekonomisk styrning i staten,</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. g�ra prognoser f�r samt analysera och l�mna information om den offent-</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">liga ekonomin, med s�rskilt fokus p� den statliga ekonomin, och</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. inom sitt verksamhetsomr�de ge st�d till andra statliga myndigheter.</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Ekonomisk styrning</b></p> <p style="position:absolute;top:649px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:649px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">1. verka f�r en god redovisningssed i staten, <br/>2. utveckla och f�rvalta formerna f�r den ekonomiska rapporteringen f�r</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">s�v�l enskilda myndigheter som staten som helhet,</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. utveckla och f�rvalta den statliga redovisningen, finansiella styrningen</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och resultatstyrningen,</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">4. utveckla, f�rvalta och samordna den statliga internrevisionen,<br/>5. utveckla och f�rvalta den interna styrningen och kontrollen i staten,<br/>6. fastst�lla ekonomiadministrativa v�rden f�r varje statlig myndighet, och<br/>7. inom sitt verksamhetsomr�de s�kerst�lla statsf�rvaltningens tillg�ng till</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�ndam�lsenliga administrativa system, med tillh�rande st�d.</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Statsredovisning</b></p> <p style="position:absolute;top:892px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:892px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. ansvara f�r statsredovisningen,</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:1023</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:1023</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. m�natligen f�lja, analysera och redovisa utfallet f�r statens budget och</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�lderspensionssystemet vid sidan av budgeten,</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. redovisa �rsutfallet f�r statens utgifter, dels i enlighet med strukturen f�r</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">statens budget, dels realekonomiskt f�rdelat,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. efter samr�d med Regeringskansliet (Finansdepartementet) besluta om</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">de inkomsttitlar och undertitlar som beh�vs f�r myndigheternas rapportering<br/>av utfall p� statens budget under inkomsttypen 9000 och meddela ber�rda<br/>myndigheter dessa, </p> <p style="position:absolute;top:190px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. underh�lla strukturer och f�rdelningsnycklar mellan inkomsttyperna</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">9000 och 1000,</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. vid budget�rets utg�ng redovisa skatter under inkomsttyperna 1000,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">7000 och 8000, i enlighet med den uppst�llning som godk�nts av riksdagen,</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">7. fastst�lla det definitiva utfallet av skatteinkomsterna, och<br/>8. besluta om att inordna myndigheter i den statliga redovisningsorganisa-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">tionen.</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Prognoser</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. g�ra analyser av och prognoser f�r statens utgifter respektive inkomster</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">och int�kter,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. g�ra prognoser f�r kommunsektorn och �lderspensionssystemet samt f�r</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">hela den konsoliderade offentliga sektorn,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. inf�r den ekonomiska v�rpropositionen och budgetpropositionen sam-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">manst�lla underlag avseende f�reg�ende, innevarande och de tre n�stkom-<br/>mande �ren f�r s�dana inkomstber�kningar som Regeringskansliet (Finans-<br/>departementet) inte g�r,</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. analysera m�luppfyllelsen av de budgetpolitiska m�len: utgiftstaket f�r</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">de statliga utgifterna, balanskravet f�r kommunsektorn och �verskottsm�let<br/>f�r den offentliga sektorn,</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. redovisa prognoser avseende statens utgifter, dels i enlighet med struktu-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ren f�r statens budget, dels realekonomiskt f�rdelat, och</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. utveckla och f�rvalta metoder och modeller s� att kvaliteten p� progno-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ser, kalkyler och analyser kan f�rb�ttras.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Statlig lokalf�rs�rjning</b></p> <p style="position:absolute;top:695px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:695px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska samla in och tillhandah�lla uppgifter om den statliga</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">lokalf�rs�rjningen och f�lja upp dessa uppgifter. Myndigheten ska ocks�<br/>l�mna yttrande �ver s�dana hyresavtal som kr�ver regeringens medgivande. </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Rapportering</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Myndigheten ska varje �r till regeringen l�mna</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. underlag till pris- och l�neomr�kningen,<br/>2. fastst�llda ekonomiadministrativa v�rden f�r de statliga myndigheterna</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">under regeringen senast den 23 april,</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">3. information om de best�mmelser som g�ller f�r varje inkomsttitel,<br/>4. en redovisning av den statliga avgiftsbelagda verksamheten, <br/>5. en redovisning �ver den statliga internrevisionen och myndigheternas</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">interna styrning och kontroll senast den 31 mars, och</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2016:1023</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">6. yttranden om de �rliga r�kenskaper som ansvariga organ ska uppr�tta</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">enligt artikel 59.5 a i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU,<br/>Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler f�r<br/>unionens allm�nna budget och om upph�vande av r�dets f�rordning (EG,<br/>Euratom) nr 1605/2002.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ska vidare l�mna information om statens finanser till in-</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">ternationella organisationer och utfall f�r statens budget enligt r�dets direktiv<br/>2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav p� medlemsstaternas budget-<br/>ramverk till Statistiska centralbyr�n.</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>EU-revision</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:277px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten �r revisionsmyndighet f�r operativa program inom</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">Europeiska havs- och fiskerifonden, och ska som s�dan fullg�ra uppgifter<br/>enligt i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1303/2013 av den<br/>17 december 2013 om fastst�llande av gemensamma best�mmelser f�r Euro-<br/>peiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanh�ll-<br/>ningsfonden, Europeiska jordbruksfonden f�r landsbygdsutveckling och<br/>Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastst�llande av allm�nna best�mmel-<br/>ser f�r Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,<br/>Sammanh�llningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om<br/>upph�vande av r�dets f�rordning (EG) nr 1083/2006,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. Asyl-, migrations- och integrationsfonden och Fonden f�r inre s�kerhet,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">och ska som s�dan fullg�ra uppgifter enligt Europaparlamentets och r�dets<br/>f�rordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allm�nna best�mmelser<br/>f�r asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument f�r eko-<br/>nomiskt st�d till polissamarbete, f�rebyggande och bek�mpande av brottslig-<br/>het samt krishantering, och</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. Fonden f�r europeiskt bist�nd till dem som har det s�mst st�llt, och ska</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">som s�dan fullg�ra uppgifter enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning<br/>(EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden f�r europeiskt bist�nd till<br/>dem som har det s�mst st�llt.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten �r attesterande organ f�r Europeiska garantifonden f�r</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">jordbruket och Europeiska jordbruksfonden f�r landsbygdsutveckling som<br/>regleras i artikel 9 Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr<br/>1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, f�rvaltning och �ver-<br/>vakning av den gemensamma jordbrukspolitiken.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten �r revisionsmyndighet enligt artikel 21 i Europaparla-</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">mentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1299/2013 av den 17 december 2013<br/>om s�rskilda best�mmelser f�r st�d fr�n Europeiska regionala utvecklings-<br/>fonden till m�let Europeiskt territoriellt samarbete, f�r samarbetsprogram<br/>som f�rvaltas av en myndighet som �r placerad i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ska f�retr�da Sverige i de grupper av revisorer som inr�ttas</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">f�r de samarbetsprogram vars f�rvaltande myndigheter inte �r placerade i<br/>Sverige. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2016:1023</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndigheten ska f�retr�da Sverige i de grupper f�r revisorer som in-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">r�ttas i enlighet med artikel 20 i kommissionens genomf�randef�rordning<br/>(EU) nr 897/2014 av den 18 augusti 2014 om fastst�llande av s�rskilda be-<br/>st�mmelser f�r genomf�randet av s�dana program f�r gr�ns�verskridande<br/>samarbete som finansieras inom ramen f�r Europaparlamentets och r�dets<br/>f�rordning (EU) nr 232/2014 om inr�ttande av ett europeiskt grannskaps-<br/>instrument.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndigheten ska utf�ra s�dan kontroll och vidta s�dana �vriga �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">der som avses i </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. artikel 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering f�r territoriellt<br/>samarbete (EGTS), och </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">2. de kompletterande best�mmelser som finns i <br/>a) 9 � lagen (2009:704) om europeiska grupperingar f�r territoriellt sam-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">arbete, och</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">b) f�rordningen (2010:387) om kontroll av f�rvaltningen av offentliga</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">medel i europeiska grupperingar f�r territoriellt samarbete.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndigheten ska varje �r redovisa vilka �tg�rder som vidtagits f�r att</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">s�kerst�lla att revisionen av EU-medel utf�rts p� ett effektivt och �ndam�ls-<br/>enligt s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Informationssystemet Hermes</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndigheten ska utveckla och f�rvalta statens informationssystem f�r</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">budgetering, hantering av dokument och uppf�ljning (Hermes), med undan-<br/>tag f�r den del av systemet som utg�rs av det verksamhetsst�d som avses i<br/>26 a � f�rordningen (1996:1515) med instruktion f�r Regeringskansliet (RK<br/>Statsbudgetst�d), samt tillhandah�lla en teknisk plattform, drift och anv�ndar-<br/>st�d avseende RK Statsbudgetst�d, efter samr�d med Regeringskansliet och i<br/>enlighet med dess behov.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndigheten ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">31 januari varje �r redovisa en arbetsplan f�r de n�rmaste tv� �ren n�r det g�l-<br/>ler verksamhetsst�det f�r den statliga budgetprocessen.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>St�d till myndigheter</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndigheten ska inom sitt verksamhetsomr�de ge st�d till andra stat-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">liga myndigheter genom metoder, riktlinjer, utredningar, utbildning och r�d-<br/>givning.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndigheten f�r inom sitt verksamhetsomr�de utf�ra uppdrag �t andra</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">statliga myndigheter.</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Tj�nsteexport</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndigheten f�r bedriva s�dan tj�nsteexport som �r direkt h�nf�rlig</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">till myndighetens uppgifter och verksamhetsomr�de.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2016:1023</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Samverkan</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Myndigheten ska samverka med Statskontoret i syfte att s�kerst�lla en</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">effektiv och �ndam�lsenlig statsf�rvaltning.</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:129px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Myndigheten ska vid framtagandet av prognoser �ver statens</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">inkomster och utgifter samarbeta med Konjunkturinstitutet och bist� institutet<br/>med att f�rklara st�rre skillnader mellan myndigheternas prognoser.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:233px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:233px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Myndigheten leds av en myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid myndigheten finns ett insynsr�d som best�r av h�gst tio ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>S�rskilda organ</b></p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:338px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid myndigheten finns ett redovisningsr�d. R�det har till uppgift att ge</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">myndighetschefen r�d f�r att fr�mja utvecklingen av god redovisningssed i<br/>staten. Redovisningsr�det best�r av h�gst sju ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>23 �</b></p> <p style="position:absolute;top:408px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid myndigheten finns ett internrevisionsr�d. R�det har till uppgift att</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">ge myndighetschefen r�d f�r att fr�mja utvecklingen av den statliga intern-<br/>revisionen. Internrevisionsr�det best�r av myndighetens chef, som �r ordf�-<br/>rande, och h�gst sju andra ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Generaldirekt�ren �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:564px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Ledam�terna i redovisningsr�det och internrevisionsr�det samt ordf�-</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">randen i redovisningsr�det utses av myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Personalansvarsn�mnd</b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Till�mpligheten av vissa f�rordningar</b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">(1987:1101).</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>Avgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:808px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Myndigheten ska ta ut avgifter f�r samr�d enligt 5 � f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">(1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem och 7 � avgiftsf�r-<br/>ordningen (1992:191).</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Avgift f�r samr�d enligt 7 � avgiftsf�rordningen ska tas ut med f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">belopp:</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2016:1023</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft62">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft62">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><i>Avgiftsint�kter per �r</i></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft63"><i>�rlig avgift</i></p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63"><i>kronor</i></p> <p style="position:absolute;top:68px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft63"><i>kronor</i></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">h�gst 999 999</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft60">0</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">1 000 00024 999 999</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft60">3 900</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">25 000 00099 999 999</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft60">5 900</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">100 000 000149 999 999</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft60">7 800</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">150 000 000299 999 999</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft60">9 800</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">300 000 000 eller mer</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft60">11 700</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:216px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Myndigheten ska ta ut avgifter f�r tj�nsteexport och f�r verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft65">h�nf�rlig till de administrativa system som avses i 3 � 7. Avgifter f�r dock<br/>inte tas ut f�r verksamhet som avser informationssystemet Hermes.</p> <p style="position:absolute;top:286px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>30 �</b></p> <p style="position:absolute;top:286px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Myndigheten f�r ta ut avgifter f�r s�dan verksamhet som avses i 16 �.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>R�tt att meddela f�reskrifter</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Myndigheten f�r meddela f�reskrifter i fr�ga om verkst�lligheten av</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft65">f�rfattningar om den statliga redovisningen, finansiella styrningen och resul-<br/>tatstyrningen.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>R�tt att f� upplysningar</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft60">Myndigheten har r�tt att fr�n andra statliga myndigheter f� den infor-</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">mation som myndigheten beh�ver f�r sin verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft65">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2017.<br/>2. Genom f�rordningen upph�vs f�rordningen (2010:1764) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">tion f�r Ekonomistyrningsverket.</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">3. Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande n�r myndigheten</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">handl�gger �renden som avser EU-revision f�r programperioden 20072013. </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft65">Rikard Jermsten<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Ekonomistyrningsverket;

utf�rdad den 17 november 2016.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 �

Ekonomistyrningsverket ska utveckla och f�rvalta den ekonomiska styr-

ningen av den statliga verksamheten samt utf�ra revision av Sveriges hante-
ring av EU-medel och fr�mja en effektiv och korrekt hantering av dessa
medel.

2 �

Myndigheten ska

1. bist� regeringen med det underlag som beh�vs f�r att bed�ma om stats-

f�rvaltningen �r effektiv och om den interna styrningen och kontrollen �r
betryggande,

2. utveckla och f�rvalta principer, regelverk och metoder f�r en effektiv

ekonomisk styrning i staten,

3. g�ra prognoser f�r samt analysera och l�mna information om den offent-

liga ekonomin, med s�rskilt fokus p� den statliga ekonomin, och

4. inom sitt verksamhetsomr�de ge st�d till andra statliga myndigheter.

Ekonomisk styrning

3 �

Myndigheten ska

1. verka f�r en god redovisningssed i staten,
2. utveckla och f�rvalta formerna f�r den ekonomiska rapporteringen f�r

s�v�l enskilda myndigheter som staten som helhet,

3. utveckla och f�rvalta den statliga redovisningen, finansiella styrningen

och resultatstyrningen,

4. utveckla, f�rvalta och samordna den statliga internrevisionen,
5. utveckla och f�rvalta den interna styrningen och kontrollen i staten,
6. fastst�lla ekonomiadministrativa v�rden f�r varje statlig myndighet, och
7. inom sitt verksamhetsomr�de s�kerst�lla statsf�rvaltningens tillg�ng till

�ndam�lsenliga administrativa system, med tillh�rande st�d.

Statsredovisning

4 �

Myndigheten ska

1. ansvara f�r statsredovisningen,

SFS 2016:1023

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1023

2. m�natligen f�lja, analysera och redovisa utfallet f�r statens budget och

�lderspensionssystemet vid sidan av budgeten,

3. redovisa �rsutfallet f�r statens utgifter, dels i enlighet med strukturen f�r

statens budget, dels realekonomiskt f�rdelat,

4. efter samr�d med Regeringskansliet (Finansdepartementet) besluta om

de inkomsttitlar och undertitlar som beh�vs f�r myndigheternas rapportering
av utfall p� statens budget under inkomsttypen 9000 och meddela ber�rda
myndigheter dessa,

5. underh�lla strukturer och f�rdelningsnycklar mellan inkomsttyperna

9000 och 1000,

6. vid budget�rets utg�ng redovisa skatter under inkomsttyperna 1000,

7000 och 8000, i enlighet med den uppst�llning som godk�nts av riksdagen,

7. fastst�lla det definitiva utfallet av skatteinkomsterna, och
8. besluta om att inordna myndigheter i den statliga redovisningsorganisa-

tionen.

Prognoser

5 �

Myndigheten ska

1. g�ra analyser av och prognoser f�r statens utgifter respektive inkomster

och int�kter,

2. g�ra prognoser f�r kommunsektorn och �lderspensionssystemet samt f�r

hela den konsoliderade offentliga sektorn,

3. inf�r den ekonomiska v�rpropositionen och budgetpropositionen sam-

manst�lla underlag avseende f�reg�ende, innevarande och de tre n�stkom-
mande �ren f�r s�dana inkomstber�kningar som Regeringskansliet (Finans-
departementet) inte g�r,

4. analysera m�luppfyllelsen av de budgetpolitiska m�len: utgiftstaket f�r

de statliga utgifterna, balanskravet f�r kommunsektorn och �verskottsm�let
f�r den offentliga sektorn,

5. redovisa prognoser avseende statens utgifter, dels i enlighet med struktu-

ren f�r statens budget, dels realekonomiskt f�rdelat, och

6. utveckla och f�rvalta metoder och modeller s� att kvaliteten p� progno-

ser, kalkyler och analyser kan f�rb�ttras.

Statlig lokalf�rs�rjning

6 �

Myndigheten ska samla in och tillhandah�lla uppgifter om den statliga

lokalf�rs�rjningen och f�lja upp dessa uppgifter. Myndigheten ska ocks�
l�mna yttrande �ver s�dana hyresavtal som kr�ver regeringens medgivande.

Rapportering

7 �

Myndigheten ska varje �r till regeringen l�mna

1. underlag till pris- och l�neomr�kningen,
2. fastst�llda ekonomiadministrativa v�rden f�r de statliga myndigheterna

under regeringen senast den 23 april,

3. information om de best�mmelser som g�ller f�r varje inkomsttitel,
4. en redovisning av den statliga avgiftsbelagda verksamheten,
5. en redovisning �ver den statliga internrevisionen och myndigheternas

interna styrning och kontroll senast den 31 mars, och

background image

3

SFS 2016:1023

6. yttranden om de �rliga r�kenskaper som ansvariga organ ska uppr�tta

enligt artikel 59.5 a i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU,
Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler f�r
unionens allm�nna budget och om upph�vande av r�dets f�rordning (EG,
Euratom) nr 1605/2002.

8 �

Myndigheten ska vidare l�mna information om statens finanser till in-

ternationella organisationer och utfall f�r statens budget enligt r�dets direktiv
2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav p� medlemsstaternas budget-
ramverk till Statistiska centralbyr�n.

EU-revision

9 �

Myndigheten �r revisionsmyndighet f�r operativa program inom

1. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och

Europeiska havs- och fiskerifonden, och ska som s�dan fullg�ra uppgifter
enligt i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 1303/2013 av den
17 december 2013 om fastst�llande av gemensamma best�mmelser f�r Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanh�ll-
ningsfonden, Europeiska jordbruksfonden f�r landsbygdsutveckling och
Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastst�llande av allm�nna best�mmel-
ser f�r Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanh�llningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om
upph�vande av r�dets f�rordning (EG) nr 1083/2006,

2. Asyl-, migrations- och integrationsfonden och Fonden f�r inre s�kerhet,

och ska som s�dan fullg�ra uppgifter enligt Europaparlamentets och r�dets
f�rordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allm�nna best�mmelser
f�r asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument f�r eko-
nomiskt st�d till polissamarbete, f�rebyggande och bek�mpande av brottslig-
het samt krishantering, och

3. Fonden f�r europeiskt bist�nd till dem som har det s�mst st�llt, och ska

som s�dan fullg�ra uppgifter enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden f�r europeiskt bist�nd till
dem som har det s�mst st�llt.

10 �

Myndigheten �r attesterande organ f�r Europeiska garantifonden f�r

jordbruket och Europeiska jordbruksfonden f�r landsbygdsutveckling som
regleras i artikel 9 Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr
1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, f�rvaltning och �ver-
vakning av den gemensamma jordbrukspolitiken.

11 �

Myndigheten �r revisionsmyndighet enligt artikel 21 i Europaparla-

mentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1299/2013 av den 17 december 2013
om s�rskilda best�mmelser f�r st�d fr�n Europeiska regionala utvecklings-
fonden till m�let Europeiskt territoriellt samarbete, f�r samarbetsprogram
som f�rvaltas av en myndighet som �r placerad i Sverige.

Myndigheten ska f�retr�da Sverige i de grupper av revisorer som inr�ttas

f�r de samarbetsprogram vars f�rvaltande myndigheter inte �r placerade i
Sverige.

background image

4

SFS 2016:1023

12 �

Myndigheten ska f�retr�da Sverige i de grupper f�r revisorer som in-

r�ttas i enlighet med artikel 20 i kommissionens genomf�randef�rordning
(EU) nr 897/2014 av den 18 augusti 2014 om fastst�llande av s�rskilda be-
st�mmelser f�r genomf�randet av s�dana program f�r gr�ns�verskridande
samarbete som finansieras inom ramen f�r Europaparlamentets och r�dets
f�rordning (EU) nr 232/2014 om inr�ttande av ett europeiskt grannskaps-
instrument.

13 �

Myndigheten ska utf�ra s�dan kontroll och vidta s�dana �vriga �tg�r-

der som avses i

1. artikel 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr

1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering f�r territoriellt
samarbete (EGTS), och

2. de kompletterande best�mmelser som finns i
a) 9 � lagen (2009:704) om europeiska grupperingar f�r territoriellt sam-

arbete, och

b) f�rordningen (2010:387) om kontroll av f�rvaltningen av offentliga

medel i europeiska grupperingar f�r territoriellt samarbete.

14 �

Myndigheten ska varje �r redovisa vilka �tg�rder som vidtagits f�r att

s�kerst�lla att revisionen av EU-medel utf�rts p� ett effektivt och �ndam�ls-
enligt s�tt.

Informationssystemet Hermes

15 �

Myndigheten ska utveckla och f�rvalta statens informationssystem f�r

budgetering, hantering av dokument och uppf�ljning (Hermes), med undan-
tag f�r den del av systemet som utg�rs av det verksamhetsst�d som avses i
26 a � f�rordningen (1996:1515) med instruktion f�r Regeringskansliet (RK
Statsbudgetst�d), samt tillhandah�lla en teknisk plattform, drift och anv�ndar-
st�d avseende RK Statsbudgetst�d, efter samr�d med Regeringskansliet och i
enlighet med dess behov.

Myndigheten ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den

31 januari varje �r redovisa en arbetsplan f�r de n�rmaste tv� �ren n�r det g�l-
ler verksamhetsst�det f�r den statliga budgetprocessen.

St�d till myndigheter

16 �

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsomr�de ge st�d till andra stat-

liga myndigheter genom metoder, riktlinjer, utredningar, utbildning och r�d-
givning.

Myndigheten f�r inom sitt verksamhetsomr�de utf�ra uppdrag �t andra

statliga myndigheter.

Tj�nsteexport

17 �

Myndigheten f�r bedriva s�dan tj�nsteexport som �r direkt h�nf�rlig

till myndighetens uppgifter och verksamhetsomr�de.

background image

5

SFS 2016:1023

Samverkan

18 �

Myndigheten ska samverka med Statskontoret i syfte att s�kerst�lla en

effektiv och �ndam�lsenlig statsf�rvaltning.

19 �

Myndigheten ska vid framtagandet av prognoser �ver statens

inkomster och utgifter samarbeta med Konjunkturinstitutet och bist� institutet
med att f�rklara st�rre skillnader mellan myndigheternas prognoser.

Ledning

20 �

Myndigheten leds av en myndighetschef.

21 �

Vid myndigheten finns ett insynsr�d som best�r av h�gst tio ledam�ter.

S�rskilda organ

22 �

Vid myndigheten finns ett redovisningsr�d. R�det har till uppgift att ge

myndighetschefen r�d f�r att fr�mja utvecklingen av god redovisningssed i
staten. Redovisningsr�det best�r av h�gst sju ledam�ter.

23 �

Vid myndigheten finns ett internrevisionsr�d. R�det har till uppgift att

ge myndighetschefen r�d f�r att fr�mja utvecklingen av den statliga intern-
revisionen. Internrevisionsr�det best�r av myndighetens chef, som �r ordf�-
rande, och h�gst sju andra ledam�ter.

Anst�llningar och uppdrag

24 �

Generaldirekt�ren �r myndighetschef.

25 �

Ledam�terna i redovisningsr�det och internrevisionsr�det samt ordf�-

randen i redovisningsr�det utses av myndigheten.

Personalansvarsn�mnd

26 �

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsn�mnd.

Till�mpligheten av vissa f�rordningar

27 �

Myndigheten ska till�mpa personalf�retr�darf�rordningen

(1987:1101).

Avgifter

28 �

Myndigheten ska ta ut avgifter f�r samr�d enligt 5 � f�rordningen

(1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem och 7 � avgiftsf�r-
ordningen (1992:191).

Avgift f�r samr�d enligt 7 � avgiftsf�rordningen ska tas ut med f�ljande

belopp:

background image

6

SFS 2016:1023

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Avgiftsint�kter per �r

�rlig avgift

kronor

kronor

h�gst 999 999

0

1 000 00024 999 999

3 900

25 000 00099 999 999

5 900

100 000 000149 999 999

7 800

150 000 000299 999 999

9 800

300 000 000 eller mer

11 700

29 �

Myndigheten ska ta ut avgifter f�r tj�nsteexport och f�r verksamhet

h�nf�rlig till de administrativa system som avses i 3 � 7. Avgifter f�r dock
inte tas ut f�r verksamhet som avser informationssystemet Hermes.

30 �

Myndigheten f�r ta ut avgifter f�r s�dan verksamhet som avses i 16 �.

R�tt att meddela f�reskrifter

31 �

Myndigheten f�r meddela f�reskrifter i fr�ga om verkst�lligheten av

f�rfattningar om den statliga redovisningen, finansiella styrningen och resul-
tatstyrningen.

R�tt att f� upplysningar

32 �

Myndigheten har r�tt att fr�n andra statliga myndigheter f� den infor-

mation som myndigheten beh�ver f�r sin verksamhet.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2017.
2. Genom f�rordningen upph�vs f�rordningen (2010:1764) med instruk-

tion f�r Ekonomistyrningsverket.

3. Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande n�r myndigheten

handl�gger �renden som avser EU-revision f�r programperioden 20072013.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

;