SFS 2016:1026 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

161026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.