SFS 2016:1039 Förordning om ändring i förordningen (2010:1855) om beräkning av effektiv ränta vid konsumentkrediter

161039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HCPLGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HCPLHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HCPLHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HCPLGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HCPLHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:HCPLHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:HCPLGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:HCPLGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HCPLHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HCPLGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:HCPLGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:HCPLGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HCPLGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:HCPLGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2010:1855) om <br/>ber�kning av effektiv r�nta vid <br/>konsumentkrediter;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 november 2016.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2010:1855) om ber�kning</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av effektiv r�nta vid konsumentkrediter</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att nuvarande 13 �� ska betecknas 24 ��,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 1 �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:409px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om ber�kning av effektiv</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">r�nta enligt konsumentkreditlagen (2010:1846). </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rordningen g�ller inte bostadskrediter enligt konsumentkreditlagen. Be-</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">st�mmelser om ber�kning av den effektiva r�ntan vid s�dana konsument-<br/>krediter finns i f�rordningen (2016:1034) om standardiserat EU-faktablad och<br/>ber�kning av effektiv r�nta vid bostadskrediter.</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2017.</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Danijela Pavic<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">1 Senaste lydelse av<br/>2 � 2013:767<br/>3 � 2012:615.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:1039</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 29 november 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2010:1855) om
ber�kning av effektiv r�nta vid
konsumentkrediter;

utf�rdad den 17 november 2016.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2010:1855) om ber�kning

av effektiv r�nta vid konsumentkrediter

1

dels att nuvarande 13 �� ska betecknas 24 ��,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 1 �, av f�ljande lydelse.

1 �

Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om ber�kning av effektiv

r�nta enligt konsumentkreditlagen (2010:1846).

F�rordningen g�ller inte bostadskrediter enligt konsumentkreditlagen. Be-

st�mmelser om ber�kning av den effektiva r�ntan vid s�dana konsument-
krediter finns i f�rordningen (2016:1034) om standardiserat EU-faktablad och
ber�kning av effektiv r�nta vid bostadskrediter.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2017.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av
2 � 2013:767
3 � 2012:615.

SFS 2016:1039

Utkom fr�n trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;