SFS 2016:1043 Förordning om fortsatt giltighet av Laponiaförordningen (2011:840)

161043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om

fortsatt giltighet av Laponiaförordningen

(2011:840);

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver att Laponiaförordningen (2011:840), som gäller till

och med den 31 december 2016

1, ska fortsätta att gälla till och med den

31 december 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Förordningens giltighet senast förlängd 2014:1083.

SFS 2016:1043

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016