SFS 2016:1050 Förordning om ändring i förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet

161050.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:810) med
instruktion för Universitetskanslersämbetet;

utfärdad den 17 november 2016.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2012:810) med instruktion

för Universitetskanslersämbetet ska ha följande lydelse.

10 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2016:1050

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016