SFS 2016:1065 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2017

161065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av andelar för fördelning av
ålderspensionsavgifter och statliga
ålderspensionsavgifter under år 2017

1;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen fastställer andelarna för fördelning av ålderspensionsavgifter

och statliga ålderspensionsavgifter under år 2017 enligt följande. Fördel-
ningen av ålderspensionsavgifter enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning
av socialavgifter ska göras på så sätt att 10,8 procent förs till staten, 20,3 pro-
cent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden förs
efter avstämning till Första�Fjärde AP-fonderna. Fördelningen av statliga
ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensions-
avgift ska göras på så sätt att 14,0 procent förs till Riksgäldskontoret för till-
fällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första�Fjärde AP-
fonderna.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2015:677.

SFS 2016:1065

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016