SFS 2016:1065 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2017

161065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FCGBDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FCGBDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FCGBDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:FCGBDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:FCGBDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:FCGBDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:FCGBDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FCGBDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FCGBDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FCGBDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:FCGBDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om fastst�llande av andelar f�r f�rdelning av <br/>�lderspensionsavgifter och statliga <br/>�lderspensionsavgifter under �r 2017</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:384px;white-space:nowrap" class="ft13">1;</p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2016.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen fastst�ller andelarna f�r f�rdelning av �lderspensionsavgifter</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">och statliga �lderspensionsavgifter under �r 2017 enligt f�ljande. F�rdel-<br/>ningen av �lderspensionsavgifter enligt 6 � lagen (2000:981) om f�rdelning<br/>av socialavgifter ska g�ras p� s� s�tt att 10,8 procent f�rs till staten, 20,3 pro-<br/>cent f�rs till Riksg�ldskontoret f�r tillf�llig f�rvaltning och �terstoden f�rs<br/>efter avst�mning till F�rstaFj�rde AP-fonderna. F�rdelningen av statliga<br/>�lderspensionsavgifter enligt 8 � lagen (1998:676) om statlig �lderspensions-<br/>avgift ska g�ras p� s� s�tt att 14,0 procent f�rs till Riksg�ldskontoret f�r till-<br/>f�llig f�rvaltning och �terstoden f�rs efter avst�mning till F�rstaFj�rde AP-<br/>fonderna.</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste f�rordning i �mnet 2015:677.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:1065</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 december 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om fastst�llande av andelar f�r f�rdelning av
�lderspensionsavgifter och statliga
�lderspensionsavgifter under �r 2017

1;

utf�rdad den 24 november 2016.

Regeringen fastst�ller andelarna f�r f�rdelning av �lderspensionsavgifter

och statliga �lderspensionsavgifter under �r 2017 enligt f�ljande. F�rdel-
ningen av �lderspensionsavgifter enligt 6 � lagen (2000:981) om f�rdelning
av socialavgifter ska g�ras p� s� s�tt att 10,8 procent f�rs till staten, 20,3 pro-
cent f�rs till Riksg�ldskontoret f�r tillf�llig f�rvaltning och �terstoden f�rs
efter avst�mning till F�rstaFj�rde AP-fonderna. F�rdelningen av statliga
�lderspensionsavgifter enligt 8 � lagen (1998:676) om statlig �lderspensions-
avgift ska g�ras p� s� s�tt att 14,0 procent f�rs till Riksg�ldskontoret f�r till-
f�llig f�rvaltning och �terstoden f�rs efter avst�mning till F�rstaFj�rde AP-
fonderna.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste f�rordning i �mnet 2015:677.

SFS 2016:1065

Utkom fr�n trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;