SFS 2016:1081 Förordning om ändring i förordningen (2016:1019) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017

161081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:1019) om
fastställande av omräknade belopp för energiskatt
och koldioxidskatt för år 2017;

utfärdad den 24 november 2016.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2016:1019) om fastställande

av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017 ska utgå.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

SFS 2016:1081

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016