SFS 2016:1089 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

161089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.