SFS 2016:1099 Lag om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

161099.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.