SFS 2016:1106 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.;

161106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:IKMELK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:8px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:7px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft75{font-size:12px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft76{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft81{font-size:15px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:8px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft84{font-size:7px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft85{font-size:12px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft86{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft91{font-size:15px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:IKMELK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft93{font-size:8px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft94{font-size:14px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft95{font-size:7px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft96{font-size:12px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft97{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft101{font-size:15px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft102{font-size:14px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft103{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:15px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:14px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft121{font-size:15px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft122{font-size:14px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft123{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft130{font-size:14px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft131{font-size:15px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft132{font-size:14px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft133{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft140{font-size:14px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft141{font-size:15px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft142{font-size:14px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft143{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft150{font-size:14px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft151{font-size:15px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft152{font-size:14px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft153{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft160{font-size:14px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft161{font-size:15px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft162{font-size:8px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft163{font-size:14px;font-family:IKMEKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft164{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKMEKJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2004:865) om k�r- och <br/>vilotider samt f�rdskrivare, m.m.; </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2004:865) om k�r- och</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vilotider samt f�rdskrivare, m.m.</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 2 kap. 1 � och 5 kap. 2 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels </i>att 1 kap. 1 �, 2 kap. 2 och 3 ��, 4 kap. 15 ��, 5 kap. 1, 4, 5 och 7</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">9 ��, 6 kap. 1 �, 7 kap. 2, 6, 8, 9, 1113 ��, 8 kap. 1 och 3 ��, 9 kap. 13, 5<br/>9 �� och 10 kap. 3 och 16 �� och bilagan ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att det i f�rordningen ska inf�ras tre nya paragrafer, 4 kap. 7 �, 8 kap.</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">2 b � och 9 kap. 7 a �, och n�rmast f�re 4 kap 7 � en ny rubrik av f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om k�r- och vilotider och f�rdskrivare vid v�gtranspor-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ter finns i</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 561/2006 av den</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning p� v�gtransport-<br/>omr�det och om �ndring av r�dets f�rordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG)<br/>nr 2135/98 samt om upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 3820/85,</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 165/2014 av den</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">4 februari 2014 om f�rdskrivare vid v�gtransporter, om upph�vande av r�dets<br/>f�rordning (EEG) nr 3821/85 om f�rdskrivare vid v�gtransporter och om �nd-<br/>ring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 561/2006 om har-<br/>monisering av viss sociallagstiftning p� v�gtransportomr�det, och </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. kommissionens genomf�randef�rordning (EU) 2016/799 av den 18 mars</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">2016 om genomf�rande av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr<br/>165/2014 n�r det g�ller krav f�r konstruktion, provning, installation, drift och<br/>reparation av f�rdskrivare och deras komponenter.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Senaste lydelse av <br/>2 kap. 1 � 2006:15<br/>5 kap. 2 � 2011:1023.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2014:1489.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:1106</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:1106</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Artikel 59 i f�rordning (EG) nr 561/2006 och f�rordning (EU) nr</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">165/2014 ska inte till�mpas p� v�gtransporter inom Sverige som utf�rs med</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. fordon som anv�nds eller hyrs utan f�rare av jordbruks-, tr�dg�rds-,</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">skogs-, uppf�dnings- eller fiskerif�retag f�r godstransporter inom ramen f�r<br/>f�retagets egen verksamhet inom en radie av h�gst 100 kilometer fr�n den<br/>plats d�r f�retaget �r bel�get,</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. jordbruks- och skogsbrukstraktorer som anv�nds i jordbruks- och skogs-</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">bruksverksamhet, inom en radie av h�gst 100 kilometer fr�n den plats d�r<br/>f�retaget som �ger, hyr eller leasar fordonet �r bel�get,</p> <p style="position:absolute;top:233px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. fordon som uteslutande anv�nds p� �ar som har en areal av h�gst 2 300</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">kvadratkilometer och som inte �r f�renade med landet i �vrigt med broar,<br/>vadst�llen eller tunnlar �ppna f�r motorfordon,</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. fordon som anv�nds f�r �vningsk�rning och f�rarprov f�r erh�llande av</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">k�rkort eller yrkeskompetensbevis, f�rutsatt att fordonet inte anv�nds f�r<br/>kommersiell transport av gods eller passagerare,</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. fordon som anv�nds i samband med underh�ll av avlopps-, �versv�m-</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">ningsskydds-, vatten-, gas- och elanl�ggningar, underh�ll och kontroll av<br/>v�gar, d�rr-till-d�rr-insamling och -bortskaffande av hush�llsavfall, telekom-<br/>munikationstj�nster, radio- och TV-s�ndningar och pejling efter radio- och<br/>TV-s�ndare eller -mottagare,</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. fordon med mellan 10 och 17 sittplatser vilka uteslutande anv�nds f�r</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">icke-kommersiell persontransport,</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. fordon som anv�nds f�r uppsamling av mj�lk fr�n bondg�rdar och f�r</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">�terl�mning till bondg�rdar av mj�lkbeh�llare eller av mj�lkprodukter av-<br/>sedda f�r djurfoder,</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. fordon som anv�nds f�r transport av djuravfall eller av djurkadaver som</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">inte �r avsedda som m�nniskof�da,</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">9. fordon som anv�nds f�r transport av levande djur fr�n bondg�rdar till</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">lokala marknader och omv�nt eller fr�n marknader till lokala slakterier inom<br/>en radie p� 100 kilometer, samt</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">10. specialfordon som transporterar cirkus- och n�jesf�ltsutrustning.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:632px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Transportstyrelsen f�r i enskilda fall besluta om undantag enligt de f�r-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">uts�ttningar som anges i artikel 14 i f�rordning (EG) nr 561/2006 och artikel<br/>3.3 i f�rordning (EU) nr 165/2014.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:738px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:736px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Transportstyrelsen �r beh�rig myndighet enligt artikel 12.1, 15, 16.4</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">och 17.2 i f�rordning (EU) nr 165/2014 och enligt artikel 4 i genomf�rande-<br/>f�rordning (EU) 2016/799 och ska i �vrigt fullg�ra de uppgifter som ankom-<br/>mer p� Sverige i fr�ga om typgodk�nnande av fordonsenhet, r�relsesensor,<br/>diagramblad och f�rdskrivarkort.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2014:1489.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2008:1288.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2008:1288.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2016:1106</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft33">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft30">Transportstyrelsen �r beh�rig myndighet enligt artikel 22.3, 23.4, 24.4</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">och 24.5 i f�rordning (EU) nr 165/2014. Styrelsen f�r ackreditering och tek-<br/>nisk kontroll �r beh�rig myndighet enligt artikel 24.6 i f�rordning (EU) nr<br/>165/2014.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:136px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft30">Godk�nnande av mont�rer, verkst�der och fordonstillverkare enligt</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">artikel 24.1 och 24.2 i f�rordning (EU) nr 165/2014 ska ske genom ackredite-<br/>ring enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 765/2008 av<br/>den 9 juli 2008 om krav f�r ackreditering och marknadskontroll i samband<br/>med saluf�ring av produkter och upph�vande av f�rordning (EEG) nr 339/93<br/>och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Styrelsen f�r<br/>ackreditering och teknisk kontroll ska underr�tta Transportstyrelsen om de<br/>ackrediteringar och �terkallelser av ackrediteringar som beslutats enligt denna<br/>best�mmelse.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Kontroller och besiktningar enligt artikel 23 och avsnitt VI i bilaga 1 till</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">f�rordning (EU) nr 165/2014 eller i fr�ga om f�rdskrivare som omfattas av<br/>artikel 1.3 i genomf�randef�rordning (EU) 2016/799 eller dess bilaga 1 C ska<br/>utf�ras av en godk�nd verkstad. S�dana intyg som avses i avsnitt VI, punkt 1<br/>i bilaga 1 till f�rordning (EU) nr 165/2014 f�r utf�rdas av en godk�nd verk-<br/>stad eller, i fr�ga om en ny enhet, av tillverkaren eller den som f�retr�der<br/>denne.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Besiktning av f�rdskrivarutrustning enligt avsnitt VI, punkt 3 b, i bilaga</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">1 till f�rordning (EU) nr 165/2014 i fr�ga om fordon registrerade i Sverige,<br/>ska utf�ras senast tv� �r efter installation eller f�reg�ende besiktning av<br/>f�rdskrivaren enligt datum p� f�rdskrivarens installationsskylt.</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om f�rdskrivarutrustningen inte genomg�tt en besiktning inom den tid som</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">framg�r av f�rsta stycket eller av artikel 23.1 i f�rordning (EU) nr 165/2014<br/>f�r fordonet endast anv�ndas</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">1. vid provk�rning i omedelbart samband med reparation av f�rdskrivaren,<br/>2. f�r f�rd kortaste l�mpliga v�g till en godk�nd verkstad f�r besiktning,</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">samt</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. vid transport d�r f�rdskrivare inte kr�vs.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>F�lttester</b></p> <p style="position:absolute;top:695px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Transportstyrelsen ska fullg�ra de uppgifter som ankommer p� Sverige</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">enligt artikel 21 i f�rordning (EU) nr 165/2014.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:782px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:780px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft30">Transportstyrelsen �r beh�rig myndighet enligt artikel 26.1, 26.7, 28.1,</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">29.2 och 29.4 i f�rordning (EU) nr 165/2014 och ska i �vrigt fullg�ra de upp-<br/>gifter som ankommer p� Sverige enligt artikel 26.4, 30 och 31.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Transportstyrelsen pr�var ocks� fr�gor om utf�rdande av f�rdskrivarkort</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">och om �terkallelse enligt 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">6 Senaste lydelse 2014:1489.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">7 Senaste lydelse 2014:1489.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">8 Senaste lydelse 2014:1273.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2016:1106</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Den som k�r ett fordon som �r utrustat med en digital f�rdskrivare ska</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">inneha ett f�rarkort.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett f�rarkort f�r inte l�nas ut eller �verl�tas till n�gon annan.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett f�rdskrivarkort f�r inte anv�ndas f�r andra �ndam�l �n som f�ljer av</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">f�rordning (EU) nr 165/2014.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:171px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">9</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft40">Om ett f�retagskort, verkstadskort eller kontrollkort har f�rst�rts eller</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">inte fungerar, ska innehavaren �terl�mna kortet till Transportstyrelsen. Om ett<br/>s�dant kort har f�rkommit eller stulits, ska innehavaren anm�la detta till<br/>Transportstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:258px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">10</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett f�rarkort, ett f�retagskort eller ett verkstadskort ska �terkallas om</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">kortet har f�rfalskats, om det anv�nds av n�gon annan �n den som kortet har<br/>utf�rdats f�r eller om det har utf�rdats p� grund av oriktiga uppgifter eller fal-<br/>ska handlingar.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">11</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett f�rarkort, ett f�retagskort eller ett verkstadskort ska omh�ndertas</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">om det p� sannolika sk�l kan antas att kortet kommer att �terkallas med st�d<br/>av 8 �. Omh�ndertagande beslutas av Polismyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:449px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">12</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft40">I artikel 33.2 i f�rordning (EU) nr 165/2014 finns best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">hur ett f�retag ska f�rvara diagramblad och p� beg�ran visa upp dem f�r en<br/>beh�rig kontrolltj�nsteman.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">I artikel 10.5 i f�rordning (EG) nr 561/2006 finns best�mmelser om hur ett</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">f�retag ska kopiera och bevara uppgifter fr�n fordonsenheter och f�rarkort<br/>samt p� beg�ran g�ra uppgifterna tillg�ngliga f�r en kontrolltj�nsteman.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:608px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">13</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft40">Kontroller ska ske regelbundet, b�de p� v�garna och i f�retagens loka-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">ler, p� s�dant s�tt att de varje �r t�cker minst tre procent av arbetsdagarna f�r<br/>f�rare av fordon som omfattas av f�rordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU)<br/>nr 165/2014. Av de kontrollerade arbetsdagarna ska minst 30 procent kont-<br/>rolleras p� v�garna och minst 50 procent i f�retagens lokaler.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Transportstyrelsen ansvarar f�r att det finns en enhetlig tillsynsstrategi f�r</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">s�dana kontroller.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:745px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft43">14</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft40">Minst sex g�nger om �ret ska v�gkontroller av f�rare och fordon som</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft46">omfattas av f�rordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 genom-<br/>f�ras samtidigt i Sverige och minst en annan stat inom EES, varvid respektive<br/>kontrollmyndighet arbetar p� sitt eget territorium.</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">9</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft45">Senaste lydelse 2008:1288. �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">10 �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">11 Senaste lydelse 2014:1273.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">12 Senaste lydelse 2007:216.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">13 Senaste lydelse 2010:1620.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">14 Senaste lydelse 2014:1273.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2016:1106</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Transportstyrelsen ska ansvara f�r samordning med beh�riga myndigheter</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">i andra stater inom EES och med Polismyndigheten i fr�ga om genomf�rande<br/>av s�dana kontroller.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:118px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft53">15</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid v�gkontroller ska f�ljande kontrolleras:</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. Daglig k�rtid och k�rtid per vecka, raster, dygns- och veckovila samt</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">diagrambladen f�r innevarande dag och de diagramblad som f�raren anv�nt<br/>under de f�reg�ende 28 dagarna eller de uppgifter f�r minst samma period<br/>som finns lagrade p� f�rarkorten eller i f�rdskrivarens minne eller utskriften.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. F�rdskrivarens funktion, att periodisk besiktning skett inom f�reskriven</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">tid enligt 4 kap. 5 � samt eventuellt missbruk av utrustningen, diagramblad<br/>eller f�rarkort.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">3. S�dan blankett som ska anv�ndas n�r en f�rare varit sjukskriven eller</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">haft semester, eller n�r f�raren under innevarande vecka eller under den sista<br/>dag som f�raren k�rt under f�reg�ende vecka, har k�rt ett annat fordon som<br/>inte omfattas av f�rordning (EG) nr 561/2006.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om situationen kr�ver det f�r kontrollerna koncentreras till ett specifikt</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">kontrollmoment.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:379px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft53">16</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid v�gkontroller ska i f�rekommande fall �ven f�ljande kontrolleras:</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. Fordonets hastighet under den period som avses i artikel 36 i f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">(EU) nr 165/2014.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. Fordonets momentana hastigheter som registrerats av f�rdskrivaren un-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">der h�gst de senaste 24 timmarnas anv�ndning av fordonet.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">3. Att utrustning inte �r installerad eller anv�nds i f�rdskrivaren som �r av-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">sedd att f�rst�ra, d�lja, manipulera eller �ndra uppgifter eller att st�ra n�gon<br/>del av det elektroniska utbytet av uppgifter mellan f�rdskrivarens komponen-<br/>ter eller som hindrar eller �ndrar uppgifter p� ett s�dant s�tt f�re kryptering.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Kontrollen enligt f�rsta stycket 1 ska avse om eller vid vilka tillf�llen for-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">donet under l�ngre tid �n en minut enligt f�rdskrivaren har �verskridit den<br/>till�tna hastigheten 90 kilometer i timmen f�r lastbilar med en totalvikt �ver<br/>12 ton eller 105 kilometer i timmen f�r bussar med en totalvikt �ver 5 ton.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:623px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft53">17</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft50">Kontroller i f�retagslokaler ska organiseras p� grundval av tidigare</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">erfarenheter fr�n olika typer av transporter och f�retag. S�dana kontroller ska<br/>�ven utf�ras n�r allvarliga �vertr�delser av f�rordningarna (EG) nr 561/2006<br/>och (EU) nr 165/2014 har uppt�ckts vid v�gkontroller.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid kontrollerna ska h�nsyn tas till eventuell information fr�n det organ</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">som ansvarar f�r samordningen med den beh�riga myndigheten i en annan<br/>stat inom EES om det ber�rda f�retagets verksamhet i den staten.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:762px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft53">18</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft50">Vid kontroller i f�retagslokaler ska, f�rutom det som framg�r av 8</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">och 9 ��, f�ljande kontrolleras:</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56">1. veckovila och k�rtid mellan dessa viloperioder,<br/>2. tv�veckorsgr�nsen f�r k�rtid, samt<br/>3. diagramblad, uppgifter och utskrifter fr�n fordonsenheter och f�rarkort.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">15 Senaste lydelse 2008:55.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">16 Senaste lydelse 2009:1102.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">17 Senaste lydelse 2007:216.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">18 Senaste lydelse 2007:216.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2016:1106</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Om en �vertr�delse uppt�cks vid kontrollen, f�r f�retagets medansvar f�r</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">andra akt�rer i transportkedjan kontrolleras. Detta innefattar �ven kontroll av<br/>att transportavtalen �r utformade p� ett s�dant s�tt att reglerna i f�rordning-<br/>arna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 kan f�ljas.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">En kontroll i f�retagets lokaler kan ers�ttas med en kontroll hos myndig-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">heten av dokument eller uppgifter som beg�rts in fr�n f�retaget.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:171px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft63">19</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft60">Vissa f�retag ska kontrolleras oftare och mer ing�ende �n andra f�re-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">tag. Dessa kontroller ska baseras p� det relativt stora antal �vertr�delser eller<br/>allvarliga �vertr�delser av f�rordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/<br/>2014 som har beg�tts inom f�retagets verksamhet (riskv�rdering).</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft63">20</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft60">Transportstyrelsen �r beh�rig myndighet enligt artikel 22.2 och 22.3 i</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">f�rordning (EG) nr 561/2006 och artikel 40 i f�rordning (EU) nr 165/2014<br/>och ska fullg�ra de uppgifter som ankommer p� Sverige enligt artikel 17.2 i<br/>f�rordning (EG) nr 561/2006.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>2 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft60">Styrelsen f�r ackreditering och teknisk kontroll ska informera Trans-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">portstyrelsen om f�rh�llanden som noteras i samband med tillsyn och som<br/>kan leda till att sanktionsavgift p�f�rs ackrediterat kontrollorgan eller for-<br/>donstillverkare.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:466px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft63">21</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft60">Uppgifter enligt artikel 22.2 i f�rordning (EG) nr 561/2006 ska utbytas</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">den 1 maj och den 1 november varje �r och �ven p� s�rskild beg�ran av en stat<br/>inom EES. F�r detta �ndam�l ska Transportstyrelsen anv�nda en enhetlig rap-<br/>porteringsblankett som utarbetats av kommissionen.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft60">Till b�ter d�ms den som upps�tligen hindrar eller f�rsv�rar en kontroll</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">enligt denna f�rordning eller bryter mot artikel 32.3 i f�rordning (EU) nr<br/>165/2014. </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft60">Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av oaktsamhet</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft66">1. l�mnar oriktig uppgift i en ans�kan om typgodk�nnande, eller<br/>2. bryter mot f�rbud som meddelats enligt artikel 16.4 i f�rordning (EU) nr</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">165/2014.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Ansvar enligt f�rsta stycket 1 intr�der inte om den oriktiga uppgiften sak-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">nat betydelse f�r fr�gan om typgodk�nnande eller om uppgiften i �vrigt inte<br/>varit �gnad att vilseleda.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:799px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft60">Till penningb�ter d�ms den som utan lov upps�tligen avl�gsnar plombe-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft66">ringar av f�rdskrivarutrustning enligt artikel 22.5 i f�rordning (EU) nr 165/<br/>2014.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">19 Senaste lydelse 2007:216.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">20 Senaste lydelse 2008:1288.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft64">21 Senaste lydelse 2008:1288.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2016:1106</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft73">22</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft70">Till penningb�ter d�ms den f�rare som upps�tligen eller av oaktsam-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">het bryter mot </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">1. artikel 6, 7, 8.2, 8.58.6 a f�rsta stycket eller artikel 12 andra meningen i</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">f�rordning (EG) nr 561/2006,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">2. artikel 3.1, 27.2, 28.1, 29.229.5, 34, 35, 36.136.2, 37.1 andra stycket</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">eller artikel 37.2 i f�rordning (EU) nr 165/2014,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">3. 5 kap. 4 eller 5 �, eller<br/>4. f�rbud mot att bruka fordon enligt 4 kap. 5 � andra stycket eller 6 � an-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">dra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Best�mmelser om att p�f�ra sanktionsavgift f�r vissa �vertr�delser som har</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">beg�tts utanf�r Sverige finns i 9 �.</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:258px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft73">23</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft70">Sanktionsavgift ska p�f�ras det transportf�retag som bryter mot artikel</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">33.1 eller 37.1 i f�rordning (EU) nr 165/2014.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:310px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft73">24</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft70">Sanktionsavgift ska p�f�ras det transportf�retag som bryter mot</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">1. artikel 10.1, 10.2 eller 10.4 i f�rordning (EG) nr 561/2006,<br/>2. artikel 33.2 i f�rordning (EU) nr 165/2014,<br/>3. 6 kap. 2 �,<br/>4. 5 kap. 5 �, eller<br/>5. 5 kap. 7 � i fr�ga om f�retagskort.<br/>Sanktionsavgift enligt f�rsta stycket 2 eller 3 och avsnitt 3 i bilagan ska p�-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">f�ras bara om kontrollmyndigheten inte har f�tt del av efterfr�gade uppgifter i<br/>s�dan grad, eller om uppgifterna har varit s� bristf�lliga att en f�retagskontroll<br/>inte har kunnat genomf�ras. I fr�ga om den totala avgiftens storlek f�r �ver-<br/>tr�delsen ska 10 kap. 3 � andra stycket 2 och tredje stycket till�mpas p� mot-<br/>svarande s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>7 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft70">Sanktionsavgift ska p�f�ras den n�ringsidkare som bryter mot</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft76">1. artikel 10.4 i f�rordning (EG) nr 561/2006,<br/>2. 5 kap. 5 eller 6 �, eller<br/>3. 5 kap. 7 � i fr�ga om verkstadskort.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:623px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft73">25</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft70">I de fall som avses i 4, 5 eller 9 � ska sanktionsavgift p�f�ras transport-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">f�retaget, om det inte gjort vad som har ankommit p� f�retaget f�r att hindra<br/>�vertr�delsen. I de fall f�raren brutit mot artikel 5, 6, 7, 8.2 eller 8.58.6 a<br/>f�rsta stycket i f�rordning (EG) nr 561/2006, artikel 3.1, 27.2, 28.1, 29.2<br/>29.5, 34, 35, 36.136.2, 37. 1 andra stycket eller artikel 37.2 i f�rordning<br/>(EU) nr 165/2014 g�ller transportf�retagets ansvar �ven om f�rarens �vertr�-<br/>delse av f�rordningsbest�mmelsen har beg�tts i en annan stat inom EES eller<br/>i Schweiz.</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:781px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft73">26</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft70">Sanktionsavgift ska p�f�ras den f�rare som har brutit mot artikel 6, 7,</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft76">8.2, 8.58.6 a f�rsta stycket eller artikel 12 andra meningen i f�rordning (EG)<br/>nr 561/2006, om �vertr�delsen har beg�tts i en annan stat inom EES eller i</p> <p style="position:absolute;top:870px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">22 Senaste lydelse 2014:1489. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">23 Senaste lydelse 2010:1620.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">24 Senaste lydelse 2014:1489.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">25 Senaste lydelse 2014:1489. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">26 Senaste lydelse 2010:1620.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2016:1106</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">Schweiz och �vertr�delsen uppt�cks i Sverige. Sanktionsavgift ska inte p�-<br/>f�ras om en sanktion tidigare har beslutats f�r �vertr�delsen.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:136px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft83">27</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft80">Sanktionsavgift enligt 9 kap. 69 �� ska p�f�ras med de belopp som</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">anges i bilagan till denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Om sanktionsavgift ska beslutas gemensamt f�r flera �vertr�delser, f�r det</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">sammanlagda beloppet uppg� till h�gst</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft86">1. tiotusen kronor f�r en f�rare, och<br/>2. tv�hundratusen kronor f�r en n�ringsidkare eller ett transportf�retag.<br/>Sanktionsavgift enligt andra stycket 2 f�r inte �verstiga tio procent av</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">n�ringsidkarens eller transportf�retagets �rsoms�ttning. �rsoms�ttningen ska<br/>avse oms�ttningen n�rmast f�reg�ende r�kenskaps�r. Om �vertr�delsen har<br/>skett under det f�rsta verksamhets�ret eller om uppgifter om �rsoms�ttning<br/>annars saknas eller �r bristf�lliga, f�r �rsoms�ttningen uppskattas.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:345px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft83">28</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft80">Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft86">1. det system f�r riskv�rdering som avses i 7 kap. 13 �,<br/>2. verkst�lligheten av f�rordning (EU) nr 165/2014, genomf�randef�rord-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">ning (EU) 2016/799, f�rordning (EG) nr 561/2006 och denna f�rordning, och</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">3. avgifter f�r kontroll i f�retags lokaler och f�r �rendehandl�ggning enligt</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft86">denna f�rordning och enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av f�r-<br/>ordningen.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">F�reskrifter om kontroll ska meddelas efter att Polismyndigheten har h�rts.</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft86">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2017.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r �vertr�delser som �gt rum f�re</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">den 1 januari 2017.</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">SVEN-ERIK BUCHT</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft86">Gunilla Svedberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">27 Senaste lydelse 2010:1620.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84">28 Senaste lydelse 2014:1489.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2016:1106</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:472px;white-space:nowrap" class="ft92"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:510px;white-space:nowrap" class="ft93">29</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 69 ��</b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>1. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 68 ��</b></p> <p style="position:absolute;top:129px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>�vertr�delser av f�rordning (EG) nr 516/2006</b></p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft95">29 Senaste lydelse 2014:1489</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft90">Nr</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft97">R�ttslig<br/>grund</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft90">Typ av �vertr�delse</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft97">Avgift i kronor per <br/>allvarlighetsgrad (*)</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft90">MA� A�</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft90">M�</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>A</b></p> <p style="position:absolute;top:216px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>Bes�ttning</b></p> <p style="position:absolute;top:236px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft90">A1</p> <p style="position:absolute;top:236px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft97">Artikel<br/>5.1</p> <p style="position:absolute;top:236px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft97">Brott mot l�gsta �lder f�r <br/>kondukt�rer</p> <p style="position:absolute;top:236px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft90">2 000</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>B</b></p> <p style="position:absolute;top:274px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>K�rtider</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft90">B1</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft97">Artikel<br/>6.1</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft97">�verskriden daglig k�r-<br/>tid (9 timmar) om en f�r-<br/>l�ngning till 10 timmar <br/>inte medgetts</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft97">9 tim <br/>&lt;&&lt; <br/>10 tim</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft90">1 000</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft90">B2</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft97">10 tim<br/>&lt;&&lt;<br/>11 tim</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft90">2 000</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft90">B3</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft97">11 tim<br/>&lt;&</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft90">4 000</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft90">B4</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft97">�verskriden daglig k�r-<br/>tid (10 timmar) om f�r-<br/>l�ngning medgetts</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft97">10 tim <br/>&lt;&&lt; <br/>11 tim</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft90">1 000</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft90">B5</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft97">11 tim <br/>&lt;&&lt; <br/>12 tim</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft90">2 000</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft90">B6</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft97">12 tim <br/>&lt;&</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft90">4 000</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft90">B7</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft97">Artikel<br/>6.2</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft97">�verskriden k�rtid per <br/>vecka</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft97">56 tim <br/>&lt;&&lt; <br/>60 tim</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft90">1 000</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft90">B8</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft97">60 tim <br/>&lt;&&lt; <br/>70 tim</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft90">2 000</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft90">B9</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft97">70 tim <br/>&lt;&</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft90">4 000</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft90">B10 Artikel</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft90">6.3</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft97">�verskriden samman-<br/>lagd k�rtid under tv� <br/>veckor i f�ljd</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft97">90 tim <br/>&lt;&&lt; <br/>100 tim</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft90">1 000</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft90">B11</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft97">100 tim <br/>&lt;&&lt; <br/>112 tim <br/>30 min</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft90">2 000</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2016:1106</b></p> <p style="position:absolute;top:55px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft100">B12</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft103">112 tim <br/>30 min <br/>&lt;&</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft100">4 000</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>C</b></p> <p style="position:absolute;top:110px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>Raster</b></p> <p style="position:absolute;top:130px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft100">C1</p> <p style="position:absolute;top:130px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft103">Artikel<br/>7</p> <p style="position:absolute;top:130px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft103">�verskriden oavbruten <br/>k�rtid</p> <p style="position:absolute;top:130px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft103">4 tim <br/>30 min <br/>&lt;& <br/>5 tim</p> <p style="position:absolute;top:130px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft100">1 000</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft100">C2</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft103">5 tim <br/>&lt;&&lt; <br/>6 tim</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft100">2 000</p> <p style="position:absolute;top:258px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft100">C3</p> <p style="position:absolute;top:258px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft103">6 tim <br/>&lt;&</p> <p style="position:absolute;top:258px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft100">4 000</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>D</b></p> <p style="position:absolute;top:296px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft102"><b>Viloperioder</b></p> <p style="position:absolute;top:316px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft100">D1</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft103">Artikel<br/>8.2</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft103">Otillr�cklig dygnsvila <br/>(mindre �n 11 timmar) <br/>om reducerad dygnsvila <br/>inte har medgetts</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft103">10 tim<br/>&lt;&&lt;<br/>11 tim</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft100">1 000</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft100">D2</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft103">8 tim <br/>30 min <br/>&lt;&&lt;<br/>10 tim</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft100">2 000</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft100">D3</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft103"> &&lt;<br/>8 tim<br/>30 min</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft100">4 000</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft100">D4</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft103">Otillr�cklig reducerad <br/>dygnsvila (mindre �n 9 <br/>timmar) om reducerad <br/>dygnsvila medgetts</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft103">8 tim<br/>&lt;&&lt;<br/>9 tim</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft100">1 000</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft100">D5</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft103">7 tim<br/>&lt;&&lt;<br/>8 tim</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft100">2 000</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft100">D6</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft103">&&lt;<br/>7 tim</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft100">4 000</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft100">D7</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft103">Otillr�cklig uppdelning <br/>av dygnsvilan (mindre �n <br/>3+9 timmar)</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft103">3 tim +<br/>(8 tim<br/>&lt;&&lt;<br/>9 tim)</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft100">1 000</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft100">D8</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft103">3 tim +<br/>(7 tim<br/>&lt;&&lt;<br/>8 tim)</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft100">2 000</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft100">D9</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft103">3 tim +<br/>(&&lt;</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:437px;white-space:nowrap" class="ft100">7 tim)</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft100">4 000</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2016:1106</b></p> <p style="position:absolute;top:55px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110">D10 Artikel</p> <p style="position:absolute;top:73px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110">8.5</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft113">Otillr�cklig dygnsvila <br/>(mindre �n 9 timmar) vid <br/>multibemanning</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft113">8 tim <br/>&lt;&&lt; <br/>9 tim</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft110">1 000</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110">D11</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft113">7 tim <br/>&lt;&&lt; <br/>8 tim</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft110">2 000</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110">D12</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft113">&&lt; <br/>7 tim</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft110">4 000</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110">D13 Artikel</p> <p style="position:absolute;top:220px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110">8.6</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft113">Otillr�cklig veckovila <br/>(mindre �n 24 timmar)</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft113">22 tim <br/>&lt;&&lt; <br/>24 tim</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft110">1 000</p> <p style="position:absolute;top:258px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110">D14</p> <p style="position:absolute;top:258px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft113">20 tim <br/>&lt;&&lt; <br/>22 tim</p> <p style="position:absolute;top:258px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft110">2 000</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110">D15</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft113">&&lt; <br/>20 tim</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft110">4 000</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110">D16</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft113">Otillr�cklig veckovila <br/>(mindre �n 45 timmar) <br/>om reducerad veckovila <br/>inte har medgetts</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft113">42 tim <br/>&lt;&&lt; <br/>45 tim</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft110">1 000</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110">D17</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft113">36 tim <br/>&lt;&&lt; <br/>42 tim</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft110">2 000</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110">D18</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft113">&&lt; <br/>36 tim</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft110">4 000</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110">D19 Artikel</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110">8.6 a</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft113">Otillr�cklig veckovila <br/>(mindre �n 90 timmar) <br/>vid uppskjuten veckovila</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft113">84 tim<br/>&lt;&&lt; 90 <br/>tim</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft110">1 000</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110">D20</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft113">76 tim <br/>&lt;&&lt; <br/>84 tim</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft110">2 000</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110">D21</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft113">&&lt;<br/>76 tim</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft110">4 000</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110">D22</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft113">Otillr�cklig veckovila <br/>(mindre �n 69 timmar) <br/>vid uppskjuten veckovila<br/>om reducerad veckovila<br/>inte har medgetts</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft113">65 tim <br/>&lt;&&lt; <br/>69 tim</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft110">1 000</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110">D23</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft113">57 tim <br/>&lt;&&lt; <br/>65 tim</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft110">2 000</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110">D24</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft113">&&lt; <br/>57 tim</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft110">4 000</p> <p style="position:absolute;top:812px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>E</b></p> <p style="position:absolute;top:812px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Betalning och organisation av arbetet</b></p> <p style="position:absolute;top:832px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft110">E1</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">Artikel<br/>10.1</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft113">Samband mellan l�n och tillrygga-<br/>lagda str�ckor eller transporterad <br/>godsm�ngd</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft110">4 000</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft120">12</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>SFS 2016:1106</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>�vertr�delser av f�rordning (EU) nr 165/2014</b></p> <p style="position:absolute;top:55px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft120">E2</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft123">Artikel<br/>10.2</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft123">Inte organiserat arbetet, informerat <br/>f�rare och f�retagit kontroll s� att <br/>f�rordning (EU) nr 165/2014 och <br/>kapitel II i f�rordning (EG) nr 561/<br/>2006 f�ljs</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft120">4 000</p> <p style="position:absolute;top:145px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft120">E3</p> <p style="position:absolute;top:145px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft123">Artikel<br/>10.4</p> <p style="position:absolute;top:145px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft123">Inte tillsett att avtalade transporttids-<br/>scheman �r f�renliga med f�rordning <br/>(EG) nr 561/2006</p> <p style="position:absolute;top:145px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft120">4 000</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>F</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>Sk�l f�r avvikelse</b></p> <p style="position:absolute;top:220px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft120">F1</p> <p style="position:absolute;top:220px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft123">Artikel <br/>12 <br/>andra <br/>men-<br/>ingen</p> <p style="position:absolute;top:220px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft123">Inte iakttagit regler om att ange sk�l <br/>f�r avvikelse fr�n artiklarna 69</p> <p style="position:absolute;top:220px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft120">1 000</p> <p style="position:absolute;top:310px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft123">(*) MA� = Mycket allvarlig �vertr�delse, A� = Allvarlig �vertr�delse, <br/>M� = Mindre �vertr�delse</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft120">Nr</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft123">R�ttslig<br/>grund</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft120">Typ av �vertr�delse</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft123">Avgift i kronor per <br/>allvarlighetsgrad (*)</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft120">MA� A�</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft120">M�</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>G</b></p> <p style="position:absolute;top:455px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>Installation av f�rdskrivare </b></p> <p style="position:absolute;top:475px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft120">G1</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft123">Artikel <br/>3.1</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft123">Ingen typgodk�nd f�rdskrivare har <br/>installerats och anv�nts</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft120">4 000</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>H</b></p> <p style="position:absolute;top:513px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>Anv�ndning av skrivare, </b></p> <p style="position:absolute;top:531px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>f�rarkort eller diagramblad</b></p> <p style="position:absolute;top:551px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft120">H1</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft123">Artikel<br/>33.1</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft120">Otillr�ckligt antal diagramblad</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft120">2 000</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft120">H2</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft120">Ej godk�nd typ av diagramblad</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft120">2 000</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft120">H3</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft123">Otillr�ckligt med papper f�r utskrif-<br/>ter</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft120">1 000</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft120">H4</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft123">Artikel<br/>33.2</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft123">Inte iakttagit regler om att bevara, <br/>�verl�mna eller uppvisa diagram-<br/>blad, kopierade uppgifter eller ut-<br/>skrifter f�r beh�rig kontrolltj�nste-<br/>man och sanktionsavgift enligt av-<br/>snitt 3 i denna bilaga kan inte p�f�ras</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft120">4 000</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft120">H5</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft123">Artikel <br/>27.2 </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft123">F�raren har fler �n ett giltigt f�rar-<br/>kort</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft120">4 000</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft120">H6</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft123">Anv�ndning av ett f�rarkort som inte <br/>�r f�rarens eget giltiga kort</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft120">4 000</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft120">H7</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft123">Anv�ndning av ett f�rarkort som �r <br/>skadat eller vars giltighet har g�tt ut</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft120">4 000</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft120">H8</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft123">Artikel<br/>29.4</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft123">Utebliven ans�kan, inom 7 kalender-<br/>dagar, om ers�ttning av f�rarkort <br/>som skadats, inte fungerar p� fullgott <br/>s�tt, f�rkommit eller stulits</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft120">2 000</p> </div> <div id="page13-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft130">13</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft131"><b>SFS 2016:1106</b></p> <p style="position:absolute;top:55px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">H9</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft133">Artikel <br/>34.2</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft133">Anv�ndning av smutsiga eller ska-<br/>dade blad eller f�rarkort, med l�sliga <br/>uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft130">1 000</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">H10</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft133">Anv�ndning av smutsiga eller ska-<br/>dade blad eller f�rarkort, med ol�s-<br/>liga uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft130">4 000</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">H11 Artikel </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft130">34.1</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft133">Felaktig anv�ndning av diagramblad/<br/>f�rarkort</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft130">4 000</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">H12</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft133">Otill�tet avl�gsnande av blad eller <br/>f�rarkort, vilket p�verkar registre-<br/>ringen av relevanta uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft130">4 000</p> <p style="position:absolute;top:258px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">H13</p> <p style="position:absolute;top:258px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft133">Otill�tet avl�gsnande av blad eller <br/>f�rarkort, vilket inte p�verkar regist-<br/>reringen av relevanta uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:258px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft130">1 000</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">H14</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft133">Anv�ndning av diagramblad eller <br/>f�rarkort under en l�ngre tid �n de <br/>�r avsedda f�r, utan f�rsvunna upp-<br/>gifter</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft130">1 000</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">H15</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft133">Anv�ndning av diagramblad eller <br/>f�rarkort under en l�ngre tid �n de �r <br/>avsedda f�r, och f�rsvunna uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft130">4 000</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">H16 Artikel </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft130">34.3</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft133">Ingen manuell inmatning trots att <br/>detta kr�vs</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft130">4 000</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">H17 Artikel </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft130">34.4</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft133">Fel blad eller f�rarkort i fel kortplats <br/>(multibemanning)</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft130">4 000</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">H18 Artikel </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft130">34.5</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft133">Den tid som registrerats p� bladet <br/>�verensst�mmer inte med den offi-<br/>ciella tiden i fordonets registrerings-<br/>land</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft130">2 000</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">H19</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft133">Felaktig anv�ndning av omst�ll-<br/>ningsanordning</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft130">4 000</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>I</b></p> <p style="position:absolute;top:626px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>Ifylld information</b></p> <p style="position:absolute;top:646px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">I1</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft133">Artikel <br/>34.6</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft130">Efternamn saknas p� diagrambladet</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft130">4 000</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">I2</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft130">F�rnamn saknas p� diagrambladet</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft130">4 000</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">I3</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft133">Datum d� anv�ndningen av bladet <br/>inleddes eller avslutades saknas</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft130">2 000</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">I4</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft133">Orten d�r anv�ndningen av bladet in-<br/>leddes eller avslutades saknas</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft130">1 000</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">I5</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft133">Registreringsnummer saknas p� dia-<br/>grambladet</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft130">1 000</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">I6</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft133">V�gm�tarst�llning (start) saknas p� <br/>diagrambladet</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:438px;white-space:nowrap" class="ft130">2 000</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">I7</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft133">V�gm�tarst�llning (slut) saknas p� <br/>diagrambladet</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft130">1 000</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft130">I8</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft133">Tid f�r fordonsbyte saknas p� dia-<br/>grambladet</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft130">1 000</p> </div> <div id="page14-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft140">14</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft141"><b>SFS 2016:1106</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>�vertr�delser av denna f�rordning</b></p> <p style="position:absolute;top:55px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft140">I9</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft143">Artikel <br/>34.7</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft143">Symbolen f�r landet ej angiven i <br/>f�rdskrivaren</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft140">1 000</p> <p style="position:absolute;top:93px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft140">I 10 Artikel </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft140">36</p> <p style="position:absolute;top:93px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft143">Inte kunnat uppvisa f�rarkort, dia-<br/>gramblad, manuell registrering eller <br/>utskrift</p> <p style="position:absolute;top:93px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft140">4 000</p> <p style="position:absolute;top:148px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>J</b></p> <p style="position:absolute;top:148px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>Driftavbrott</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft140">J1</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft143">Artikel<br/>37.1</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft143">Ej reparerad av en godk�nd mont�r <br/>eller verkstad</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft140">4 000</p> <p style="position:absolute;top:206px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft140">J2</p> <p style="position:absolute;top:206px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft140">Ej reparerad under resans g�ng</p> <p style="position:absolute;top:206px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft140">2 000</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>K</b></p> <p style="position:absolute;top:226px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>Utskrifter</b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft140">K1</p> <p style="position:absolute;top:246px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft143">Artikel<br/>37.2</p> <p style="position:absolute;top:246px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft143">F�raren f�r inte in all information f�r <br/>de tidsperioder som inte l�ngre re-<br/>gistreras n�r f�rdskrivaren inte �r i <br/>funktion eller inte fungerar p� full-<br/>gott s�tt</p> <p style="position:absolute;top:246px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft140">4 000</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft140">K2</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft143">F�rarkortets nummer, namn eller <br/>k�rkortsnummer saknas p� utskriften</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft140">4 000</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft140">K3</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft140">Underskrift saknas p� utskriften</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:543px;white-space:nowrap" class="ft140">2 000</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft140">K4</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft143">Artikel<br/>29.2</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft143">F�rkommet eller stulet f�rarkort har <br/>inte formellt rapporterats till de be-<br/>h�riga myndigheterna i den <br/>medlemsstat d�r st�lden intr�ffade</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft140">4 000</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft143">(*) MA� = Mycket allvarlig �vertr�delse, A� = Allvarlig �vertr�delse,<br/>M� = Mindre �vertr�delse</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft140">Nr</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft143">R�ttslig <br/>grund</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft140">Typ av �vertr�delse</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft140">Avgift i kronor</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>L</b></p> <p style="position:absolute;top:591px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>F�rdskrivarutrustning m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:611px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft140">L1</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft143">4 kap. <br/>5 � <br/>andra <br/>stycket</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft143">Inte undantagen transport efter ute-<br/>bliven besiktning av f�rdskrivarut-<br/>rustning</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft140">4 000</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft140">L2</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft143">4 kap. <br/>6 � <br/>andra <br/>stycket</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft143">Inte undantagen transport d� <br/>f�rdskrivarutrustningen visats ha <br/>brister</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft140">4 000</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft140">L3</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft143">5 kap. <br/>4 � </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft143">F�rt fordon med f�rdskrivare utan att <br/>inneha f�rarkort</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft140">4 000</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft140">L4</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft143">5 kap. <br/>5 �</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft143">Anv�ndning av f�rdskrivarkort i strid <br/>med f�rordning (EU) nr 165/2014</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft140">4 000</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft140">L5</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft143">5 kap. <br/>6 �</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft143">Inte uppr�ttat f�rteckning �ver inne-<br/>havare av verkstadskort</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft140">4 000</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft140">L6</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft143">Tilldelat mont�r mer �n ett verk-<br/>stadskort</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft140">4 000</p> </div> <div id="page15-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft150">15</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft151"><b>SFS 2016:1106</b></p> <p style="position:absolute;top:349px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft152"><b>2. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:375px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft152"><b>�vertr�delser av f�rordning (EG) nr 561/2006</b></p> <p style="position:absolute;top:55px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft150">L7</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft153">Kortet har brukats av n�gon annan �n <br/>den som antecknats i f�rteckningen</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft150">4 000</p> <p style="position:absolute;top:93px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft150">L8</p> <p style="position:absolute;top:93px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft153">5 kap. <br/>7 � </p> <p style="position:absolute;top:93px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft153">Inte anm�lt stulet eller f�rkommet <br/>f�retagskort eller verkstadskort till <br/>Transportstyrelsen</p> <p style="position:absolute;top:93px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft150">4 000</p> <p style="position:absolute;top:148px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft150">L9</p> <p style="position:absolute;top:148px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft153">6 kap.<br/>2 � <br/>f�rsta<br/>stycket</p> <p style="position:absolute;top:148px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft150">F�r sent utf�rd kopiering</p> <p style="position:absolute;top:148px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft150">1 000</p> <p style="position:absolute;top:220px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft150">L10 6 kap.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft153">2 � <br/>andra<br/>stycket</p> <p style="position:absolute;top:220px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft153">Inte iakttagit regler om att bevara, <br/>�verl�mna eller uppvisa diagram-<br/>blad, kopierade uppgifter eller ut-<br/>skrifter f�r beh�rig kontrolltj�nste-<br/>man och sanktionsavgift enligt av-<br/>snitt 3 i denna bilaga kan inte p�f�ras</p> <p style="position:absolute;top:220px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft150">4 000</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft150">R�ttslig grund</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft150">Typ av �vertr�delse</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft150">Avgift i kronor</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft150">Artikel 6</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft153">Inte iakttagit regler om <br/>k�rtid</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft150">3 000</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft150">Artikel 7</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft153">Inte iakttagit regler om <br/>raster</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft150">3 000</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft150">Artikel 8.2, 8.5</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft153">Inte iakttagit regler om <br/>dygnsvila och annan <br/>viloperiod</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft150">3 000</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft150">Artikel 8.6</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft153">Inte iakttagit regler om <br/>veckovila</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft150">3 000</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft153">Artikel 8.6 a f�rsta <br/>stycket</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft153">Otillr�cklig veckovila vid <br/>uppskjuten veckovila</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft150">3 000</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft153">Artikel 12 andra <br/>meningen</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft153">Inte iakttagit regler om <br/>att p� f�rdskrivardiagram-<br/>blad eller p� utskrift <br/>fr�n f�rdskrivaren redo-<br/>visa avsteg fr�n f�rord-<br/>ningens best�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft150">1 800</p> </div> <div id="page16-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft160">16</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft161"><b>SFS 2016:1106</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft162">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft162">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft163"><b>3. Sanktionsavgifter d� f�retagskontroll inte kunnat genomf�ras</b></p> <p style="position:absolute;top:78px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft160">R�ttslig grund</p> <p style="position:absolute;top:78px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft160">Typ av �vertr�delse</p> <p style="position:absolute;top:78px;left:484px;white-space:nowrap" class="ft164">Avgifter i kronor per <br/>fordon som anv�nds i <br/>transportverksamhet <br/>som omfattas av f�r-<br/>ordning (EG) nr 561/<br/>2006</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft160">6 kap. 2 � andra stycket Inte iakttagit regler om </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft164">att bevara och f�r beh�-<br/>rig kontrolltj�nsteman <br/>tillg�ngligg�ra uppgifter <br/>fr�n fordonsenhet och <br/>f�rarkort</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:484px;white-space:nowrap" class="ft160">20 000</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft164">Artikel 33.2 i f�rord-<br/>ning (EU) nr 165/2014</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft164">Inte iakttagit regler om <br/>att bevara, �verl�mna <br/>eller uppvisa diagram-<br/>blad, kopierade uppgif-<br/>ter eller utskrifter f�r be-<br/>h�rig kontrolltj�nsteman</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:484px;white-space:nowrap" class="ft160">20 000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2004:865) om k�r- och
vilotider samt f�rdskrivare, m.m.;

utf�rdad den 24 november 2016.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2004:865) om k�r- och

vilotider samt f�rdskrivare, m.m.

1

dels att 2 kap. 1 � och 5 kap. 2 � ska upph�ra att g�lla,
dels att 1 kap. 1 �, 2 kap. 2 och 3 ��, 4 kap. 15 ��, 5 kap. 1, 4, 5 och 7

9 ��, 6 kap. 1 �, 7 kap. 2, 6, 8, 9, 1113 ��, 8 kap. 1 och 3 ��, 9 kap. 13, 5
9 �� och 10 kap. 3 och 16 �� och bilagan ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i f�rordningen ska inf�ras tre nya paragrafer, 4 kap. 7 �, 8 kap.

2 b � och 9 kap. 7 a �, och n�rmast f�re 4 kap 7 � en ny rubrik av f�ljande
lydelse.

1 kap.

1 �

2

Best�mmelser om k�r- och vilotider och f�rdskrivare vid v�gtranspor-

ter finns i

1. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 561/2006 av den

15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning p� v�gtransport-
omr�det och om �ndring av r�dets f�rordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG)
nr 2135/98 samt om upph�vande av r�dets f�rordning (EEG) nr 3820/85,

2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 165/2014 av den

4 februari 2014 om f�rdskrivare vid v�gtransporter, om upph�vande av r�dets
f�rordning (EEG) nr 3821/85 om f�rdskrivare vid v�gtransporter och om �nd-
ring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 561/2006 om har-
monisering av viss sociallagstiftning p� v�gtransportomr�det, och

3. kommissionens genomf�randef�rordning (EU) 2016/799 av den 18 mars

2016 om genomf�rande av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr
165/2014 n�r det g�ller krav f�r konstruktion, provning, installation, drift och
reparation av f�rdskrivare och deras komponenter.

1 Senaste lydelse av
2 kap. 1 � 2006:15
5 kap. 2 � 2011:1023.

2 Senaste lydelse 2014:1489.

SFS 2016:1106

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1106

2 kap.

2 �

3

Artikel 59 i f�rordning (EG) nr 561/2006 och f�rordning (EU) nr

165/2014 ska inte till�mpas p� v�gtransporter inom Sverige som utf�rs med

1. fordon som anv�nds eller hyrs utan f�rare av jordbruks-, tr�dg�rds-,

skogs-, uppf�dnings- eller fiskerif�retag f�r godstransporter inom ramen f�r
f�retagets egen verksamhet inom en radie av h�gst 100 kilometer fr�n den
plats d�r f�retaget �r bel�get,

2. jordbruks- och skogsbrukstraktorer som anv�nds i jordbruks- och skogs-

bruksverksamhet, inom en radie av h�gst 100 kilometer fr�n den plats d�r
f�retaget som �ger, hyr eller leasar fordonet �r bel�get,

3. fordon som uteslutande anv�nds p� �ar som har en areal av h�gst 2 300

kvadratkilometer och som inte �r f�renade med landet i �vrigt med broar,
vadst�llen eller tunnlar �ppna f�r motorfordon,

4. fordon som anv�nds f�r �vningsk�rning och f�rarprov f�r erh�llande av

k�rkort eller yrkeskompetensbevis, f�rutsatt att fordonet inte anv�nds f�r
kommersiell transport av gods eller passagerare,

5. fordon som anv�nds i samband med underh�ll av avlopps-, �versv�m-

ningsskydds-, vatten-, gas- och elanl�ggningar, underh�ll och kontroll av
v�gar, d�rr-till-d�rr-insamling och -bortskaffande av hush�llsavfall, telekom-
munikationstj�nster, radio- och TV-s�ndningar och pejling efter radio- och
TV-s�ndare eller -mottagare,

6. fordon med mellan 10 och 17 sittplatser vilka uteslutande anv�nds f�r

icke-kommersiell persontransport,

7. fordon som anv�nds f�r uppsamling av mj�lk fr�n bondg�rdar och f�r

�terl�mning till bondg�rdar av mj�lkbeh�llare eller av mj�lkprodukter av-
sedda f�r djurfoder,

8. fordon som anv�nds f�r transport av djuravfall eller av djurkadaver som

inte �r avsedda som m�nniskof�da,

9. fordon som anv�nds f�r transport av levande djur fr�n bondg�rdar till

lokala marknader och omv�nt eller fr�n marknader till lokala slakterier inom
en radie p� 100 kilometer, samt

10. specialfordon som transporterar cirkus- och n�jesf�ltsutrustning.

3 �

4

Transportstyrelsen f�r i enskilda fall besluta om undantag enligt de f�r-

uts�ttningar som anges i artikel 14 i f�rordning (EG) nr 561/2006 och artikel
3.3 i f�rordning (EU) nr 165/2014.

4 kap.

1 �

5

Transportstyrelsen �r beh�rig myndighet enligt artikel 12.1, 15, 16.4

och 17.2 i f�rordning (EU) nr 165/2014 och enligt artikel 4 i genomf�rande-
f�rordning (EU) 2016/799 och ska i �vrigt fullg�ra de uppgifter som ankom-
mer p� Sverige i fr�ga om typgodk�nnande av fordonsenhet, r�relsesensor,
diagramblad och f�rdskrivarkort.

3 Senaste lydelse 2014:1489.

4 Senaste lydelse 2008:1288.

5 Senaste lydelse 2008:1288.

background image

3

SFS 2016:1106

2 �

6

Transportstyrelsen �r beh�rig myndighet enligt artikel 22.3, 23.4, 24.4

och 24.5 i f�rordning (EU) nr 165/2014. Styrelsen f�r ackreditering och tek-
nisk kontroll �r beh�rig myndighet enligt artikel 24.6 i f�rordning (EU) nr
165/2014.

3 �

7

Godk�nnande av mont�rer, verkst�der och fordonstillverkare enligt

artikel 24.1 och 24.2 i f�rordning (EU) nr 165/2014 ska ske genom ackredite-
ring enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 765/2008 av
den 9 juli 2008 om krav f�r ackreditering och marknadskontroll i samband
med saluf�ring av produkter och upph�vande av f�rordning (EEG) nr 339/93
och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Styrelsen f�r
ackreditering och teknisk kontroll ska underr�tta Transportstyrelsen om de
ackrediteringar och �terkallelser av ackrediteringar som beslutats enligt denna
best�mmelse.

4 �

Kontroller och besiktningar enligt artikel 23 och avsnitt VI i bilaga 1 till

f�rordning (EU) nr 165/2014 eller i fr�ga om f�rdskrivare som omfattas av
artikel 1.3 i genomf�randef�rordning (EU) 2016/799 eller dess bilaga 1 C ska
utf�ras av en godk�nd verkstad. S�dana intyg som avses i avsnitt VI, punkt 1
i bilaga 1 till f�rordning (EU) nr 165/2014 f�r utf�rdas av en godk�nd verk-
stad eller, i fr�ga om en ny enhet, av tillverkaren eller den som f�retr�der
denne.

5 �

Besiktning av f�rdskrivarutrustning enligt avsnitt VI, punkt 3 b, i bilaga

1 till f�rordning (EU) nr 165/2014 i fr�ga om fordon registrerade i Sverige,
ska utf�ras senast tv� �r efter installation eller f�reg�ende besiktning av
f�rdskrivaren enligt datum p� f�rdskrivarens installationsskylt.

Om f�rdskrivarutrustningen inte genomg�tt en besiktning inom den tid som

framg�r av f�rsta stycket eller av artikel 23.1 i f�rordning (EU) nr 165/2014
f�r fordonet endast anv�ndas

1. vid provk�rning i omedelbart samband med reparation av f�rdskrivaren,
2. f�r f�rd kortaste l�mpliga v�g till en godk�nd verkstad f�r besiktning,

samt

3. vid transport d�r f�rdskrivare inte kr�vs.

F�lttester

7 �

Transportstyrelsen ska fullg�ra de uppgifter som ankommer p� Sverige

enligt artikel 21 i f�rordning (EU) nr 165/2014.

5 kap.

1 �

8

Transportstyrelsen �r beh�rig myndighet enligt artikel 26.1, 26.7, 28.1,

29.2 och 29.4 i f�rordning (EU) nr 165/2014 och ska i �vrigt fullg�ra de upp-
gifter som ankommer p� Sverige enligt artikel 26.4, 30 och 31.

Transportstyrelsen pr�var ocks� fr�gor om utf�rdande av f�rdskrivarkort

och om �terkallelse enligt 8 �.

6 Senaste lydelse 2014:1489.

7 Senaste lydelse 2014:1489.

8 Senaste lydelse 2014:1273.

background image

4

SFS 2016:1106

4 �

Den som k�r ett fordon som �r utrustat med en digital f�rdskrivare ska

inneha ett f�rarkort.

Ett f�rarkort f�r inte l�nas ut eller �verl�tas till n�gon annan.

5 �

Ett f�rdskrivarkort f�r inte anv�ndas f�r andra �ndam�l �n som f�ljer av

f�rordning (EU) nr 165/2014.

7 �

9

Om ett f�retagskort, verkstadskort eller kontrollkort har f�rst�rts eller

inte fungerar, ska innehavaren �terl�mna kortet till Transportstyrelsen. Om ett
s�dant kort har f�rkommit eller stulits, ska innehavaren anm�la detta till
Transportstyrelsen.

8 �

10

Ett f�rarkort, ett f�retagskort eller ett verkstadskort ska �terkallas om

kortet har f�rfalskats, om det anv�nds av n�gon annan �n den som kortet har
utf�rdats f�r eller om det har utf�rdats p� grund av oriktiga uppgifter eller fal-
ska handlingar.

9 �

11

Ett f�rarkort, ett f�retagskort eller ett verkstadskort ska omh�ndertas

om det p� sannolika sk�l kan antas att kortet kommer att �terkallas med st�d
av 8 �. Omh�ndertagande beslutas av Polismyndigheten.

6 kap.

1 �

12

I artikel 33.2 i f�rordning (EU) nr 165/2014 finns best�mmelser om

hur ett f�retag ska f�rvara diagramblad och p� beg�ran visa upp dem f�r en
beh�rig kontrolltj�nsteman.

I artikel 10.5 i f�rordning (EG) nr 561/2006 finns best�mmelser om hur ett

f�retag ska kopiera och bevara uppgifter fr�n fordonsenheter och f�rarkort
samt p� beg�ran g�ra uppgifterna tillg�ngliga f�r en kontrolltj�nsteman.

7 kap.

2 �

13

Kontroller ska ske regelbundet, b�de p� v�garna och i f�retagens loka-

ler, p� s�dant s�tt att de varje �r t�cker minst tre procent av arbetsdagarna f�r
f�rare av fordon som omfattas av f�rordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU)
nr 165/2014. Av de kontrollerade arbetsdagarna ska minst 30 procent kont-
rolleras p� v�garna och minst 50 procent i f�retagens lokaler.

Transportstyrelsen ansvarar f�r att det finns en enhetlig tillsynsstrategi f�r

s�dana kontroller.

6 �

14

Minst sex g�nger om �ret ska v�gkontroller av f�rare och fordon som

omfattas av f�rordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 genom-
f�ras samtidigt i Sverige och minst en annan stat inom EES, varvid respektive
kontrollmyndighet arbetar p� sitt eget territorium.

9

Senaste lydelse 2008:1288. �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket tas bort.

10 �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.

11 Senaste lydelse 2014:1273.

12 Senaste lydelse 2007:216.

13 Senaste lydelse 2010:1620.

14 Senaste lydelse 2014:1273.

background image

5

SFS 2016:1106

Transportstyrelsen ska ansvara f�r samordning med beh�riga myndigheter

i andra stater inom EES och med Polismyndigheten i fr�ga om genomf�rande
av s�dana kontroller.

8 �

15

Vid v�gkontroller ska f�ljande kontrolleras:

1. Daglig k�rtid och k�rtid per vecka, raster, dygns- och veckovila samt

diagrambladen f�r innevarande dag och de diagramblad som f�raren anv�nt
under de f�reg�ende 28 dagarna eller de uppgifter f�r minst samma period
som finns lagrade p� f�rarkorten eller i f�rdskrivarens minne eller utskriften.

2. F�rdskrivarens funktion, att periodisk besiktning skett inom f�reskriven

tid enligt 4 kap. 5 � samt eventuellt missbruk av utrustningen, diagramblad
eller f�rarkort.

3. S�dan blankett som ska anv�ndas n�r en f�rare varit sjukskriven eller

haft semester, eller n�r f�raren under innevarande vecka eller under den sista
dag som f�raren k�rt under f�reg�ende vecka, har k�rt ett annat fordon som
inte omfattas av f�rordning (EG) nr 561/2006.

Om situationen kr�ver det f�r kontrollerna koncentreras till ett specifikt

kontrollmoment.

9 �

16

Vid v�gkontroller ska i f�rekommande fall �ven f�ljande kontrolleras:

1. Fordonets hastighet under den period som avses i artikel 36 i f�rordning

(EU) nr 165/2014.

2. Fordonets momentana hastigheter som registrerats av f�rdskrivaren un-

der h�gst de senaste 24 timmarnas anv�ndning av fordonet.

3. Att utrustning inte �r installerad eller anv�nds i f�rdskrivaren som �r av-

sedd att f�rst�ra, d�lja, manipulera eller �ndra uppgifter eller att st�ra n�gon
del av det elektroniska utbytet av uppgifter mellan f�rdskrivarens komponen-
ter eller som hindrar eller �ndrar uppgifter p� ett s�dant s�tt f�re kryptering.

Kontrollen enligt f�rsta stycket 1 ska avse om eller vid vilka tillf�llen for-

donet under l�ngre tid �n en minut enligt f�rdskrivaren har �verskridit den
till�tna hastigheten 90 kilometer i timmen f�r lastbilar med en totalvikt �ver
12 ton eller 105 kilometer i timmen f�r bussar med en totalvikt �ver 5 ton.

11 �

17

Kontroller i f�retagslokaler ska organiseras p� grundval av tidigare

erfarenheter fr�n olika typer av transporter och f�retag. S�dana kontroller ska
�ven utf�ras n�r allvarliga �vertr�delser av f�rordningarna (EG) nr 561/2006
och (EU) nr 165/2014 har uppt�ckts vid v�gkontroller.

Vid kontrollerna ska h�nsyn tas till eventuell information fr�n det organ

som ansvarar f�r samordningen med den beh�riga myndigheten i en annan
stat inom EES om det ber�rda f�retagets verksamhet i den staten.

12 �

18

Vid kontroller i f�retagslokaler ska, f�rutom det som framg�r av 8

och 9 ��, f�ljande kontrolleras:

1. veckovila och k�rtid mellan dessa viloperioder,
2. tv�veckorsgr�nsen f�r k�rtid, samt
3. diagramblad, uppgifter och utskrifter fr�n fordonsenheter och f�rarkort.

15 Senaste lydelse 2008:55.

16 Senaste lydelse 2009:1102.

17 Senaste lydelse 2007:216.

18 Senaste lydelse 2007:216.

background image

6

SFS 2016:1106

Om en �vertr�delse uppt�cks vid kontrollen, f�r f�retagets medansvar f�r

andra akt�rer i transportkedjan kontrolleras. Detta innefattar �ven kontroll av
att transportavtalen �r utformade p� ett s�dant s�tt att reglerna i f�rordning-
arna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 kan f�ljas.

En kontroll i f�retagets lokaler kan ers�ttas med en kontroll hos myndig-

heten av dokument eller uppgifter som beg�rts in fr�n f�retaget.

13 �

19

Vissa f�retag ska kontrolleras oftare och mer ing�ende �n andra f�re-

tag. Dessa kontroller ska baseras p� det relativt stora antal �vertr�delser eller
allvarliga �vertr�delser av f�rordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/
2014 som har beg�tts inom f�retagets verksamhet (riskv�rdering).

8 kap.

1 �

20

Transportstyrelsen �r beh�rig myndighet enligt artikel 22.2 och 22.3 i

f�rordning (EG) nr 561/2006 och artikel 40 i f�rordning (EU) nr 165/2014
och ska fullg�ra de uppgifter som ankommer p� Sverige enligt artikel 17.2 i
f�rordning (EG) nr 561/2006.

2 b �

Styrelsen f�r ackreditering och teknisk kontroll ska informera Trans-

portstyrelsen om f�rh�llanden som noteras i samband med tillsyn och som
kan leda till att sanktionsavgift p�f�rs ackrediterat kontrollorgan eller for-
donstillverkare.

3 �

21

Uppgifter enligt artikel 22.2 i f�rordning (EG) nr 561/2006 ska utbytas

den 1 maj och den 1 november varje �r och �ven p� s�rskild beg�ran av en stat
inom EES. F�r detta �ndam�l ska Transportstyrelsen anv�nda en enhetlig rap-
porteringsblankett som utarbetats av kommissionen.

9 kap.

1 �

Till b�ter d�ms den som upps�tligen hindrar eller f�rsv�rar en kontroll

enligt denna f�rordning eller bryter mot artikel 32.3 i f�rordning (EU) nr
165/2014.

2 �

Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av oaktsamhet

1. l�mnar oriktig uppgift i en ans�kan om typgodk�nnande, eller
2. bryter mot f�rbud som meddelats enligt artikel 16.4 i f�rordning (EU) nr

165/2014.

Ansvar enligt f�rsta stycket 1 intr�der inte om den oriktiga uppgiften sak-

nat betydelse f�r fr�gan om typgodk�nnande eller om uppgiften i �vrigt inte
varit �gnad att vilseleda.

3 �

Till penningb�ter d�ms den som utan lov upps�tligen avl�gsnar plombe-

ringar av f�rdskrivarutrustning enligt artikel 22.5 i f�rordning (EU) nr 165/
2014.

19 Senaste lydelse 2007:216.

20 Senaste lydelse 2008:1288.

21 Senaste lydelse 2008:1288.

background image

7

SFS 2016:1106

5 �

22

Till penningb�ter d�ms den f�rare som upps�tligen eller av oaktsam-

het bryter mot

1. artikel 6, 7, 8.2, 8.58.6 a f�rsta stycket eller artikel 12 andra meningen i

f�rordning (EG) nr 561/2006,

2. artikel 3.1, 27.2, 28.1, 29.229.5, 34, 35, 36.136.2, 37.1 andra stycket

eller artikel 37.2 i f�rordning (EU) nr 165/2014,

3. 5 kap. 4 eller 5 �, eller
4. f�rbud mot att bruka fordon enligt 4 kap. 5 � andra stycket eller 6 � an-

dra stycket.

Best�mmelser om att p�f�ra sanktionsavgift f�r vissa �vertr�delser som har

beg�tts utanf�r Sverige finns i 9 �.

6 �

23

Sanktionsavgift ska p�f�ras det transportf�retag som bryter mot artikel

33.1 eller 37.1 i f�rordning (EU) nr 165/2014.

7 �

24

Sanktionsavgift ska p�f�ras det transportf�retag som bryter mot

1. artikel 10.1, 10.2 eller 10.4 i f�rordning (EG) nr 561/2006,
2. artikel 33.2 i f�rordning (EU) nr 165/2014,
3. 6 kap. 2 �,
4. 5 kap. 5 �, eller
5. 5 kap. 7 � i fr�ga om f�retagskort.
Sanktionsavgift enligt f�rsta stycket 2 eller 3 och avsnitt 3 i bilagan ska p�-

f�ras bara om kontrollmyndigheten inte har f�tt del av efterfr�gade uppgifter i
s�dan grad, eller om uppgifterna har varit s� bristf�lliga att en f�retagskontroll
inte har kunnat genomf�ras. I fr�ga om den totala avgiftens storlek f�r �ver-
tr�delsen ska 10 kap. 3 � andra stycket 2 och tredje stycket till�mpas p� mot-
svarande s�tt.

7 a �

Sanktionsavgift ska p�f�ras den n�ringsidkare som bryter mot

1. artikel 10.4 i f�rordning (EG) nr 561/2006,
2. 5 kap. 5 eller 6 �, eller
3. 5 kap. 7 � i fr�ga om verkstadskort.

8 �

25

I de fall som avses i 4, 5 eller 9 � ska sanktionsavgift p�f�ras transport-

f�retaget, om det inte gjort vad som har ankommit p� f�retaget f�r att hindra
�vertr�delsen. I de fall f�raren brutit mot artikel 5, 6, 7, 8.2 eller 8.58.6 a
f�rsta stycket i f�rordning (EG) nr 561/2006, artikel 3.1, 27.2, 28.1, 29.2
29.5, 34, 35, 36.136.2, 37. 1 andra stycket eller artikel 37.2 i f�rordning
(EU) nr 165/2014 g�ller transportf�retagets ansvar �ven om f�rarens �vertr�-
delse av f�rordningsbest�mmelsen har beg�tts i en annan stat inom EES eller
i Schweiz.

9 �

26

Sanktionsavgift ska p�f�ras den f�rare som har brutit mot artikel 6, 7,

8.2, 8.58.6 a f�rsta stycket eller artikel 12 andra meningen i f�rordning (EG)
nr 561/2006, om �vertr�delsen har beg�tts i en annan stat inom EES eller i

22 Senaste lydelse 2014:1489. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.

23 Senaste lydelse 2010:1620.

24 Senaste lydelse 2014:1489.

25 Senaste lydelse 2014:1489. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.

26 Senaste lydelse 2010:1620.

background image

8

SFS 2016:1106

Schweiz och �vertr�delsen uppt�cks i Sverige. Sanktionsavgift ska inte p�-
f�ras om en sanktion tidigare har beslutats f�r �vertr�delsen.

10 kap.

3 �

27

Sanktionsavgift enligt 9 kap. 69 �� ska p�f�ras med de belopp som

anges i bilagan till denna f�rordning.

Om sanktionsavgift ska beslutas gemensamt f�r flera �vertr�delser, f�r det

sammanlagda beloppet uppg� till h�gst

1. tiotusen kronor f�r en f�rare, och
2. tv�hundratusen kronor f�r en n�ringsidkare eller ett transportf�retag.
Sanktionsavgift enligt andra stycket 2 f�r inte �verstiga tio procent av

n�ringsidkarens eller transportf�retagets �rsoms�ttning. �rsoms�ttningen ska
avse oms�ttningen n�rmast f�reg�ende r�kenskaps�r. Om �vertr�delsen har
skett under det f�rsta verksamhets�ret eller om uppgifter om �rsoms�ttning
annars saknas eller �r bristf�lliga, f�r �rsoms�ttningen uppskattas.

16 �

28

Transportstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om

1. det system f�r riskv�rdering som avses i 7 kap. 13 �,
2. verkst�lligheten av f�rordning (EU) nr 165/2014, genomf�randef�rord-

ning (EU) 2016/799, f�rordning (EG) nr 561/2006 och denna f�rordning, och

3. avgifter f�r kontroll i f�retags lokaler och f�r �rendehandl�ggning enligt

denna f�rordning och enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av f�r-
ordningen.

F�reskrifter om kontroll ska meddelas efter att Polismyndigheten har h�rts.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r �vertr�delser som �gt rum f�re

den 1 januari 2017.

P� regeringens v�gnar

SVEN-ERIK BUCHT

Gunilla Svedberg
(N�ringsdepartementet)

27 Senaste lydelse 2010:1620.

28 Senaste lydelse 2014:1489.

background image

9

SFS 2016:1106

Bilaga

29

Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 69 ��

1. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 68 ��

�vertr�delser av f�rordning (EG) nr 516/2006

29 Senaste lydelse 2014:1489

Nr

R�ttslig
grund

Typ av �vertr�delse

Avgift i kronor per
allvarlighetsgrad (*)

MA� A�

M�

A

Bes�ttning

A1

Artikel
5.1

Brott mot l�gsta �lder f�r
kondukt�rer

2 000

B

K�rtider

B1

Artikel
6.1

�verskriden daglig k�r-
tid (9 timmar) om en f�r-
l�ngning till 10 timmar
inte medgetts

9 tim
<&<
10 tim

1 000

B2

10 tim
<&<
11 tim

2 000

B3

11 tim
<&

4 000

B4

�verskriden daglig k�r-
tid (10 timmar) om f�r-
l�ngning medgetts

10 tim
<&<
11 tim

1 000

B5

11 tim
<&<
12 tim

2 000

B6

12 tim
<&

4 000

B7

Artikel
6.2

�verskriden k�rtid per
vecka

56 tim
<&<
60 tim

1 000

B8

60 tim
<&<
70 tim

2 000

B9

70 tim
<&

4 000

B10 Artikel

6.3

�verskriden samman-
lagd k�rtid under tv�
veckor i f�ljd

90 tim
<&<
100 tim

1 000

B11

100 tim
<&<
112 tim
30 min

2 000

background image

10

SFS 2016:1106

B12

112 tim
30 min
<&

4 000

C

Raster

C1

Artikel
7

�verskriden oavbruten
k�rtid

4 tim
30 min
<&
5 tim

1 000

C2

5 tim
<&<
6 tim

2 000

C3

6 tim
<&

4 000

D

Viloperioder

D1

Artikel
8.2

Otillr�cklig dygnsvila
(mindre �n 11 timmar)
om reducerad dygnsvila
inte har medgetts

10 tim
<&<
11 tim

1 000

D2

8 tim
30 min
<&<
10 tim

2 000

D3

&<
8 tim
30 min

4 000

D4

Otillr�cklig reducerad
dygnsvila (mindre �n 9
timmar) om reducerad
dygnsvila medgetts

8 tim
<&<
9 tim

1 000

D5

7 tim
<&<
8 tim

2 000

D6

&<
7 tim

4 000

D7

Otillr�cklig uppdelning
av dygnsvilan (mindre �n
3+9 timmar)

3 tim +
(8 tim
<&<
9 tim)

1 000

D8

3 tim +
(7 tim
<&<
8 tim)

2 000

D9

3 tim +
(&<

7 tim)

4 000

background image

11

SFS 2016:1106

D10 Artikel

8.5

Otillr�cklig dygnsvila
(mindre �n 9 timmar) vid
multibemanning

8 tim
<&<
9 tim

1 000

D11

7 tim
<&<
8 tim

2 000

D12

&<
7 tim

4 000

D13 Artikel

8.6

Otillr�cklig veckovila
(mindre �n 24 timmar)

22 tim
<&<
24 tim

1 000

D14

20 tim
<&<
22 tim

2 000

D15

&<
20 tim

4 000

D16

Otillr�cklig veckovila
(mindre �n 45 timmar)
om reducerad veckovila
inte har medgetts

42 tim
<&<
45 tim

1 000

D17

36 tim
<&<
42 tim

2 000

D18

&<
36 tim

4 000

D19 Artikel

8.6 a

Otillr�cklig veckovila
(mindre �n 90 timmar)
vid uppskjuten veckovila

84 tim
<&< 90
tim

1 000

D20

76 tim
<&<
84 tim

2 000

D21

&<
76 tim

4 000

D22

Otillr�cklig veckovila
(mindre �n 69 timmar)
vid uppskjuten veckovila
om reducerad veckovila
inte har medgetts

65 tim
<&<
69 tim

1 000

D23

57 tim
<&<
65 tim

2 000

D24

&<
57 tim

4 000

E

Betalning och organisation av arbetet

E1

Artikel
10.1

Samband mellan l�n och tillrygga-
lagda str�ckor eller transporterad
godsm�ngd

4 000

background image

12

SFS 2016:1106

�vertr�delser av f�rordning (EU) nr 165/2014

E2

Artikel
10.2

Inte organiserat arbetet, informerat
f�rare och f�retagit kontroll s� att
f�rordning (EU) nr 165/2014 och
kapitel II i f�rordning (EG) nr 561/
2006 f�ljs

4 000

E3

Artikel
10.4

Inte tillsett att avtalade transporttids-
scheman �r f�renliga med f�rordning
(EG) nr 561/2006

4 000

F

Sk�l f�r avvikelse

F1

Artikel
12
andra
men-
ingen

Inte iakttagit regler om att ange sk�l
f�r avvikelse fr�n artiklarna 69

1 000

(*) MA� = Mycket allvarlig �vertr�delse, A� = Allvarlig �vertr�delse,
M� = Mindre �vertr�delse

Nr

R�ttslig
grund

Typ av �vertr�delse

Avgift i kronor per
allvarlighetsgrad (*)

MA� A�

M�

G

Installation av f�rdskrivare

G1

Artikel
3.1

Ingen typgodk�nd f�rdskrivare har
installerats och anv�nts

4 000

H

Anv�ndning av skrivare,

f�rarkort eller diagramblad

H1

Artikel
33.1

Otillr�ckligt antal diagramblad

2 000

H2

Ej godk�nd typ av diagramblad

2 000

H3

Otillr�ckligt med papper f�r utskrif-
ter

1 000

H4

Artikel
33.2

Inte iakttagit regler om att bevara,
�verl�mna eller uppvisa diagram-
blad, kopierade uppgifter eller ut-
skrifter f�r beh�rig kontrolltj�nste-
man och sanktionsavgift enligt av-
snitt 3 i denna bilaga kan inte p�f�ras

4 000

H5

Artikel
27.2

F�raren har fler �n ett giltigt f�rar-
kort

4 000

H6

Anv�ndning av ett f�rarkort som inte
�r f�rarens eget giltiga kort

4 000

H7

Anv�ndning av ett f�rarkort som �r
skadat eller vars giltighet har g�tt ut

4 000

H8

Artikel
29.4

Utebliven ans�kan, inom 7 kalender-
dagar, om ers�ttning av f�rarkort
som skadats, inte fungerar p� fullgott
s�tt, f�rkommit eller stulits

2 000

background image

13

SFS 2016:1106

H9

Artikel
34.2

Anv�ndning av smutsiga eller ska-
dade blad eller f�rarkort, med l�sliga
uppgifter

1 000

H10

Anv�ndning av smutsiga eller ska-
dade blad eller f�rarkort, med ol�s-
liga uppgifter

4 000

H11 Artikel

34.1

Felaktig anv�ndning av diagramblad/
f�rarkort

4 000

H12

Otill�tet avl�gsnande av blad eller
f�rarkort, vilket p�verkar registre-
ringen av relevanta uppgifter

4 000

H13

Otill�tet avl�gsnande av blad eller
f�rarkort, vilket inte p�verkar regist-
reringen av relevanta uppgifter

1 000

H14

Anv�ndning av diagramblad eller
f�rarkort under en l�ngre tid �n de
�r avsedda f�r, utan f�rsvunna upp-
gifter

1 000

H15

Anv�ndning av diagramblad eller
f�rarkort under en l�ngre tid �n de �r
avsedda f�r, och f�rsvunna uppgifter

4 000

H16 Artikel

34.3

Ingen manuell inmatning trots att
detta kr�vs

4 000

H17 Artikel

34.4

Fel blad eller f�rarkort i fel kortplats
(multibemanning)

4 000

H18 Artikel

34.5

Den tid som registrerats p� bladet
�verensst�mmer inte med den offi-
ciella tiden i fordonets registrerings-
land

2 000

H19

Felaktig anv�ndning av omst�ll-
ningsanordning

4 000

I

Ifylld information

I1

Artikel
34.6

Efternamn saknas p� diagrambladet

4 000

I2

F�rnamn saknas p� diagrambladet

4 000

I3

Datum d� anv�ndningen av bladet
inleddes eller avslutades saknas

2 000

I4

Orten d�r anv�ndningen av bladet in-
leddes eller avslutades saknas

1 000

I5

Registreringsnummer saknas p� dia-
grambladet

1 000

I6

V�gm�tarst�llning (start) saknas p�
diagrambladet

2 000

I7

V�gm�tarst�llning (slut) saknas p�
diagrambladet

1 000

I8

Tid f�r fordonsbyte saknas p� dia-
grambladet

1 000

background image

14

SFS 2016:1106

�vertr�delser av denna f�rordning

I9

Artikel
34.7

Symbolen f�r landet ej angiven i
f�rdskrivaren

1 000

I 10 Artikel

36

Inte kunnat uppvisa f�rarkort, dia-
gramblad, manuell registrering eller
utskrift

4 000

J

Driftavbrott

J1

Artikel
37.1

Ej reparerad av en godk�nd mont�r
eller verkstad

4 000

J2

Ej reparerad under resans g�ng

2 000

K

Utskrifter

K1

Artikel
37.2

F�raren f�r inte in all information f�r
de tidsperioder som inte l�ngre re-
gistreras n�r f�rdskrivaren inte �r i
funktion eller inte fungerar p� full-
gott s�tt

4 000

K2

F�rarkortets nummer, namn eller
k�rkortsnummer saknas p� utskriften

4 000

K3

Underskrift saknas p� utskriften

2 000

K4

Artikel
29.2

F�rkommet eller stulet f�rarkort har
inte formellt rapporterats till de be-
h�riga myndigheterna i den
medlemsstat d�r st�lden intr�ffade

4 000

(*) MA� = Mycket allvarlig �vertr�delse, A� = Allvarlig �vertr�delse,
M� = Mindre �vertr�delse

Nr

R�ttslig
grund

Typ av �vertr�delse

Avgift i kronor

L

F�rdskrivarutrustning m.m.

L1

4 kap.
5 �
andra
stycket

Inte undantagen transport efter ute-
bliven besiktning av f�rdskrivarut-
rustning

4 000

L2

4 kap.
6 �
andra
stycket

Inte undantagen transport d�
f�rdskrivarutrustningen visats ha
brister

4 000

L3

5 kap.
4 �

F�rt fordon med f�rdskrivare utan att
inneha f�rarkort

4 000

L4

5 kap.
5 �

Anv�ndning av f�rdskrivarkort i strid
med f�rordning (EU) nr 165/2014

4 000

L5

5 kap.
6 �

Inte uppr�ttat f�rteckning �ver inne-
havare av verkstadskort

4 000

L6

Tilldelat mont�r mer �n ett verk-
stadskort

4 000

background image

15

SFS 2016:1106

2. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 9 �

�vertr�delser av f�rordning (EG) nr 561/2006

L7

Kortet har brukats av n�gon annan �n
den som antecknats i f�rteckningen

4 000

L8

5 kap.
7 �

Inte anm�lt stulet eller f�rkommet
f�retagskort eller verkstadskort till
Transportstyrelsen

4 000

L9

6 kap.
2 �
f�rsta
stycket

F�r sent utf�rd kopiering

1 000

L10 6 kap.

2 �
andra
stycket

Inte iakttagit regler om att bevara,
�verl�mna eller uppvisa diagram-
blad, kopierade uppgifter eller ut-
skrifter f�r beh�rig kontrolltj�nste-
man och sanktionsavgift enligt av-
snitt 3 i denna bilaga kan inte p�f�ras

4 000

R�ttslig grund

Typ av �vertr�delse

Avgift i kronor

Artikel 6

Inte iakttagit regler om
k�rtid

3 000

Artikel 7

Inte iakttagit regler om
raster

3 000

Artikel 8.2, 8.5

Inte iakttagit regler om
dygnsvila och annan
viloperiod

3 000

Artikel 8.6

Inte iakttagit regler om
veckovila

3 000

Artikel 8.6 a f�rsta
stycket

Otillr�cklig veckovila vid
uppskjuten veckovila

3 000

Artikel 12 andra
meningen

Inte iakttagit regler om
att p� f�rdskrivardiagram-
blad eller p� utskrift
fr�n f�rdskrivaren redo-
visa avsteg fr�n f�rord-
ningens best�mmelser

1 800

background image

16

SFS 2016:1106

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

3. Sanktionsavgifter d� f�retagskontroll inte kunnat genomf�ras

R�ttslig grund

Typ av �vertr�delse

Avgifter i kronor per
fordon som anv�nds i
transportverksamhet
som omfattas av f�r-
ordning (EG) nr 561/
2006

6 kap. 2 � andra stycket Inte iakttagit regler om

att bevara och f�r beh�-
rig kontrolltj�nsteman
tillg�ngligg�ra uppgifter
fr�n fordonsenhet och
f�rarkort

20 000

Artikel 33.2 i f�rord-
ning (EU) nr 165/2014

Inte iakttagit regler om
att bevara, �verl�mna
eller uppvisa diagram-
blad, kopierade uppgif-
ter eller utskrifter f�r be-
h�rig kontrolltj�nsteman

20 000

;