SFS 2016:1107 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

161107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Försäkringskassans föreskrifter
om procenttal för ändring av vissa
underhållsbidrag

1;

beslutade den 18 november 2016.

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om
ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i lagen
(1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag ska höjas med 1 procent
från och med den 1 februari 2017.

FÖRSÄKRINGSKASSAN

ANN-MARIE BEGLER

Eva Nordqvist

1 Senaste författning i ämnet 2015:881.

SFS 2016:1107

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016