SFS 2016:1110 Lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

161110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.