SFS 2016:1112 Lag om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

161112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.