SFS 2016:1116 Lag om ändring i lagen (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd

161116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.