SFS 2016:1118 Lag om ändring i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen

161118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.