SFS 2016:1124 Förordning om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare

161124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.