SFS 2016:1127 Förordning om ändring i förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

161127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MILEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MILEEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MILEEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:MILEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:MILEEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:MILEEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:MILEEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:MILEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:MILEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MILEEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MILEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MILEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:MILEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MILEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:MILEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:MILEEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:MILEEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MILEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:MILEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:MILEEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:MILEEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:MILEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:MILEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:MILEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MILEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:MILEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:MILEEF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:MILEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:MILEEG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MILEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2008:414) om kvalitets- <br/>och s�kerhetsnormer vid hantering av m�nskliga <br/>v�vnader och celler;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 november 2016.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft13">1 i fr�ga om f�rordningen (2008:414) om kvalitets-</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och s�kerhetsnormer vid hantering av m�nskliga v�vnader och celler </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 13 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras sex nya paragrafer, 5 a5 e och 10 a ��, en bilaga</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och n�rmast f�re 5 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Sp�rbarhet</b></p> <p style="position:absolute;top:461px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:461px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Varje inr�ttning som har tillst�nd att bedriva en verksamhet som v�v-</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">nadsinr�ttning enligt 9 � lagen (2008:286) om kvalitets- och s�kerhetsnormer<br/>vid hantering av m�nskliga v�vnader och celler ska tilldelas en unik kod f�r<br/>identifiering (v�vnadsinr�ttningens EU-kod). </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:548px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">En unik kod f�r identifiering (en enhetlig europeisk kod) ska anv�n-</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">das f�r alla v�vnader och celler som distribueras f�r anv�ndning p� m�nniska.<br/>Denna kod ska best� av en sekvens f�r donationsidentifiering och en sekvens<br/>f�r produktidentifiering. </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Sekvensen f�r donationsidentifiering ska tilldelas efter det att v�vnaderna</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">och cellerna har tillvaratagits eller n�r de tas emot av en organisation f�r till-<br/>varatagande eller importeras fr�n en leverant�r i tredjeland. </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Sekvensen f�r produktidentifiering ska tilldelas senast innan v�vnaderna</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och cellerna distribueras f�r anv�ndning p� m�nniska.</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r v�vnader och celler som frisl�pps f�r anv�ndning och spridning f�r</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">andra �ndam�l �n anv�ndning p� m�nniska, ska sekvensen f�r donationsiden-<br/>tifiering anv�ndas i den medf�ljande dokumentationen.</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:774px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft10">Socialstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n 5 b � samt</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ytterligare f�reskrifter om den enhetliga europeiska kod som avses i 5 b � i<br/>fr�ga om s�dan verksamhet som avses i 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">1 Jfr kommissionens direktiv 2006/86/EG av den 24 oktober 2006 om till�mpning av<br/>Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/23/EG med avseende p� sp�rbarhetskrav,<br/>anm�lan av allvarliga biverkningar och komplikationer samt vissa tekniska krav f�r<br/>kodning, bearbetning, konservering, f�rvaring och distribution av m�nskliga v�vnader<br/>och celler, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/565.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:1127</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 december 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:1127</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">L�kemedelsverket f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n 5 b � samt</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ytterligare f�reskrifter om den enhetliga europeiska kod som avses i 5 b � i<br/>fr�ga om s�dan verksamhet som avses i 3 �.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Inspektionen f�r v�rd och omsorg ska tilldela varje v�vnadsinr�ttning en</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">s�dan EU-kod som avses i 5 a �.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Verksamhetschefen vid en v�vnadsinr�ttning ska anm�la om </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. informationen beh�ver uppdateras eller korrigeras i den EU-f�rteckning</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">�ver v�vnadsinr�ttningar som avses i artikel 10 c i kommissionens direktiv<br/>2006/86/EG av den 24 oktober 2006 om till�mpning av Europaparlamentets<br/>och r�dets direktiv 2004/23/EG med avseende p� sp�rbarhetskrav, anm�lan<br/>av allvarliga biverkningar och komplikationer samt vissa tekniska krav f�r<br/>kodning, bearbetning, konservering, f�rvaring och distribution av m�nskliga<br/>v�vnader och celler, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/565,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. den EU-f�rteckning �ver v�vnader och celler som avses i artikel 10 c i</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">kommissionens direktiv 2006/86/EG, i lydelsen enligt kommissionens direk-<br/>tiv (EU) 2015/565, beh�ver uppdateras, </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. v�vnader och celler som har tagits emot fr�n andra v�vnadsinr�ttningar i</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">betydande utstr�ckning inte uppfyller kraven p� en s�dan enhetlig europeisk<br/>kod som avses i 5 b �. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Anm�lan ska g�ras till den myndighet som enligt 2 eller 3 � gett anm�lande</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">v�vnadsinr�ttning tillst�nd att bedriva verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:451px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft20">Om Inspektionen f�r v�rd och omsorg eller L�kemedelsverket f�r k�n-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">nedom om att uppgifter i den EU-f�rteckning �ver v�vnadsinr�ttningar som<br/>avses i artikel 10 c i kommissionens direktiv 2006/86/EG, i lydelsen enligt<br/>kommissionens direktiv (EU) 2015/565, �r felaktiga i fr�ga om en v�vnadsin-<br/>r�ttning i en annan medlemsstat ska myndigheten meddela detta till de beh�-<br/>riga myndigheterna i den ber�rda medlemsstaten.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om Inspektionen f�r v�rd och omsorg eller L�kemedelsverket konstaterar</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">att kraven f�r den enhetliga europeiska koden som avses i 5 b � i betydande<br/>utstr�ckning inte �r uppfyllda i fr�ga om en annan medlemsstat, ska myndig-<br/>heten meddela detta till de beh�riga myndigheterna i den ber�rda medlems-<br/>staten. </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om Inspektionen f�r v�rd och omsorg eller L�kemedelsverket bed�mer att</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">den EU-f�rteckning �ver v�vnader och celler som avses i artikel 10 c i kom-<br/>missionens direktiv 2006/86/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv<br/>(EU) 2015/565, beh�ver uppdateras, ska myndigheten meddela Europeiska<br/>kommissionen och �vriga beh�riga myndigheter detta. </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">Inspektionen f�r v�rd och omsorg ska till Europeiska kommissionen</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">l�mna och uppdatera uppgifter till den EU-f�rteckning �ver v�vnadsinr�tt-<br/>ningar som avses i artikel 10 c i kommissionens direktiv 2006/86/EG, i lydel-<br/>sen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/565. Vilka uppgifter som ska<br/>l�mnas anges i avsnitt A i bilagan till denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Uppgifterna ska l�mnas senast tio arbetsdagar efter det att den beh�riga</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">myndigheten har l�mnat skriftligt godk�nnande om v�sentlig f�r�ndring res-<br/>pektive beslut om tillst�nd att bedriva verksamhet vid en v�vnadsinr�ttning.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2016:1127</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">Inspektionen f�r v�rd och omsorg f�r meddela ytterligare f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">om verkst�lligheten av lagen (2008:286) om kvalitets- och s�kerhetsnormer<br/>vid hantering av m�nskliga v�vnader och celler och denna f�rordning i fr�gor<br/>som r�r s�dan verksamhet som avses i 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">L�kemedelsverket f�r meddela ytterligare f�reskrifter om verkst�lligheten</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">av lagen om kvalitets- och s�kerhetsnormer vid hantering av m�nskliga v�v-<br/>nader och celler och denna f�rordning i fr�gor som r�r s�dan verksamhet som<br/>avses i 3 �.</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 29 april 2017.<br/>2. V�vnader och celler som redan f�rvaras den 29 oktober 2016 undantas</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">fr�n kraven avseende den enhetliga europeiska koden, f�rutsatt att v�vna-<br/>derna och cellerna �r frisl�ppta f�r anv�ndning och spridning i unionen senast<br/>fem �r efter det datumet och p� villkor att fullst�ndig sp�rbarhet s�kerst�lls p�<br/>andra s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">GABRIEL WIKSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft36">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">2 Senaste lydelse 2013:189.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2016:1127</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft42">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft43"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Avsnitt A</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">Information om v�vnadsinr�ttningen </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">1. V�vnadsinr�ttningens namn. <br/>2. V�vnadsinr�ttningens nationella eller internationella kod. <br/>3. Namn p� den organisation d�r v�vnadsinr�ttningen finns (i f�rekom-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">mande fall). </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">4. V�vnadsinr�ttningens adress. <br/>5. Kontaktuppgifter: funktionell e-postadress, telefon och fax. </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">Uppgifter om v�vnadsinr�ttningens tillst�nd att bedriva verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">1. Namn p� myndighet som beviljat tillst�nd. <br/>2. Namn p� myndigheter som ansvarar f�r underh�llet av EU-f�rteck-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ningen �ver v�vnadsinr�ttningar. </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">3. Namn p� innehavaren av tillst�ndet (i f�rekommande fall). <br/>4. V�vnader och celler f�r vilka tillst�ndet beviljats. <br/>5. Den faktiskt ut�vade verksamhet f�r vilken tillst�ndet beviljats. <br/>6. Status f�r tillst�ndet (godk�nt, upph�vt, �terkallat, delvis eller helt, fri-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">villigt upph�rande av verksamheten). </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">7. Uppgifter om eventuella villkor eller undantag g�llande tillst�ndet (i</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">till�mpliga fall).</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2008:414) om kvalitets-
och s�kerhetsnormer vid hantering av m�nskliga
v�vnader och celler;

utf�rdad den 24 november 2016.

Regeringen f�reskriver

1 i fr�ga om f�rordningen (2008:414) om kvalitets-

och s�kerhetsnormer vid hantering av m�nskliga v�vnader och celler

dels att 13 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras sex nya paragrafer, 5 a5 e och 10 a ��, en bilaga

och n�rmast f�re 5 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

Sp�rbarhet

5 a �

Varje inr�ttning som har tillst�nd att bedriva en verksamhet som v�v-

nadsinr�ttning enligt 9 � lagen (2008:286) om kvalitets- och s�kerhetsnormer
vid hantering av m�nskliga v�vnader och celler ska tilldelas en unik kod f�r
identifiering (v�vnadsinr�ttningens EU-kod).

5 b �

En unik kod f�r identifiering (en enhetlig europeisk kod) ska anv�n-

das f�r alla v�vnader och celler som distribueras f�r anv�ndning p� m�nniska.
Denna kod ska best� av en sekvens f�r donationsidentifiering och en sekvens
f�r produktidentifiering.

Sekvensen f�r donationsidentifiering ska tilldelas efter det att v�vnaderna

och cellerna har tillvaratagits eller n�r de tas emot av en organisation f�r till-
varatagande eller importeras fr�n en leverant�r i tredjeland.

Sekvensen f�r produktidentifiering ska tilldelas senast innan v�vnaderna

och cellerna distribueras f�r anv�ndning p� m�nniska.

F�r v�vnader och celler som frisl�pps f�r anv�ndning och spridning f�r

andra �ndam�l �n anv�ndning p� m�nniska, ska sekvensen f�r donationsiden-
tifiering anv�ndas i den medf�ljande dokumentationen.

5 c �

Socialstyrelsen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n 5 b � samt

ytterligare f�reskrifter om den enhetliga europeiska kod som avses i 5 b � i
fr�ga om s�dan verksamhet som avses i 2 �.

1 Jfr kommissionens direktiv 2006/86/EG av den 24 oktober 2006 om till�mpning av
Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/23/EG med avseende p� sp�rbarhetskrav,
anm�lan av allvarliga biverkningar och komplikationer samt vissa tekniska krav f�r
kodning, bearbetning, konservering, f�rvaring och distribution av m�nskliga v�vnader
och celler, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/565.

SFS 2016:1127

Utkom fr�n trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1127

L�kemedelsverket f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n 5 b � samt

ytterligare f�reskrifter om den enhetliga europeiska kod som avses i 5 b � i
fr�ga om s�dan verksamhet som avses i 3 �.

Inspektionen f�r v�rd och omsorg ska tilldela varje v�vnadsinr�ttning en

s�dan EU-kod som avses i 5 a �.

5 d �

Verksamhetschefen vid en v�vnadsinr�ttning ska anm�la om

1. informationen beh�ver uppdateras eller korrigeras i den EU-f�rteckning

�ver v�vnadsinr�ttningar som avses i artikel 10 c i kommissionens direktiv
2006/86/EG av den 24 oktober 2006 om till�mpning av Europaparlamentets
och r�dets direktiv 2004/23/EG med avseende p� sp�rbarhetskrav, anm�lan
av allvarliga biverkningar och komplikationer samt vissa tekniska krav f�r
kodning, bearbetning, konservering, f�rvaring och distribution av m�nskliga
v�vnader och celler, i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/565,

2. den EU-f�rteckning �ver v�vnader och celler som avses i artikel 10 c i

kommissionens direktiv 2006/86/EG, i lydelsen enligt kommissionens direk-
tiv (EU) 2015/565, beh�ver uppdateras,

3. v�vnader och celler som har tagits emot fr�n andra v�vnadsinr�ttningar i

betydande utstr�ckning inte uppfyller kraven p� en s�dan enhetlig europeisk
kod som avses i 5 b �.

Anm�lan ska g�ras till den myndighet som enligt 2 eller 3 � gett anm�lande

v�vnadsinr�ttning tillst�nd att bedriva verksamhet.

5 e �

Om Inspektionen f�r v�rd och omsorg eller L�kemedelsverket f�r k�n-

nedom om att uppgifter i den EU-f�rteckning �ver v�vnadsinr�ttningar som
avses i artikel 10 c i kommissionens direktiv 2006/86/EG, i lydelsen enligt
kommissionens direktiv (EU) 2015/565, �r felaktiga i fr�ga om en v�vnadsin-
r�ttning i en annan medlemsstat ska myndigheten meddela detta till de beh�-
riga myndigheterna i den ber�rda medlemsstaten.

Om Inspektionen f�r v�rd och omsorg eller L�kemedelsverket konstaterar

att kraven f�r den enhetliga europeiska koden som avses i 5 b � i betydande
utstr�ckning inte �r uppfyllda i fr�ga om en annan medlemsstat, ska myndig-
heten meddela detta till de beh�riga myndigheterna i den ber�rda medlems-
staten.

Om Inspektionen f�r v�rd och omsorg eller L�kemedelsverket bed�mer att

den EU-f�rteckning �ver v�vnader och celler som avses i artikel 10 c i kom-
missionens direktiv 2006/86/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv
(EU) 2015/565, beh�ver uppdateras, ska myndigheten meddela Europeiska
kommissionen och �vriga beh�riga myndigheter detta.

10 a �

Inspektionen f�r v�rd och omsorg ska till Europeiska kommissionen

l�mna och uppdatera uppgifter till den EU-f�rteckning �ver v�vnadsinr�tt-
ningar som avses i artikel 10 c i kommissionens direktiv 2006/86/EG, i lydel-
sen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/565. Vilka uppgifter som ska
l�mnas anges i avsnitt A i bilagan till denna f�rordning.

Uppgifterna ska l�mnas senast tio arbetsdagar efter det att den beh�riga

myndigheten har l�mnat skriftligt godk�nnande om v�sentlig f�r�ndring res-
pektive beslut om tillst�nd att bedriva verksamhet vid en v�vnadsinr�ttning.

background image

3

SFS 2016:1127

13 �

2

Inspektionen f�r v�rd och omsorg f�r meddela ytterligare f�reskrifter

om verkst�lligheten av lagen (2008:286) om kvalitets- och s�kerhetsnormer
vid hantering av m�nskliga v�vnader och celler och denna f�rordning i fr�gor
som r�r s�dan verksamhet som avses i 2 �.

L�kemedelsverket f�r meddela ytterligare f�reskrifter om verkst�lligheten

av lagen om kvalitets- och s�kerhetsnormer vid hantering av m�nskliga v�v-
nader och celler och denna f�rordning i fr�gor som r�r s�dan verksamhet som
avses i 3 �.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 29 april 2017.
2. V�vnader och celler som redan f�rvaras den 29 oktober 2016 undantas

fr�n kraven avseende den enhetliga europeiska koden, f�rutsatt att v�vna-
derna och cellerna �r frisl�ppta f�r anv�ndning och spridning i unionen senast
fem �r efter det datumet och p� villkor att fullst�ndig sp�rbarhet s�kerst�lls p�
andra s�tt.

P� regeringens v�gnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2013:189.

background image

4

SFS 2016:1127

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Bilaga

Avsnitt A

Information om v�vnadsinr�ttningen

1. V�vnadsinr�ttningens namn.
2. V�vnadsinr�ttningens nationella eller internationella kod.
3. Namn p� den organisation d�r v�vnadsinr�ttningen finns (i f�rekom-

mande fall).

4. V�vnadsinr�ttningens adress.
5. Kontaktuppgifter: funktionell e-postadress, telefon och fax.

Uppgifter om v�vnadsinr�ttningens tillst�nd att bedriva verksamhet

1. Namn p� myndighet som beviljat tillst�nd.
2. Namn p� myndigheter som ansvarar f�r underh�llet av EU-f�rteck-

ningen �ver v�vnadsinr�ttningar.

3. Namn p� innehavaren av tillst�ndet (i f�rekommande fall).
4. V�vnader och celler f�r vilka tillst�ndet beviljats.
5. Den faktiskt ut�vade verksamhet f�r vilken tillst�ndet beviljats.
6. Status f�r tillst�ndet (godk�nt, upph�vt, �terkallat, delvis eller helt, fri-

villigt upph�rande av verksamheten).

7. Uppgifter om eventuella villkor eller undantag g�llande tillst�ndet (i

till�mpliga fall).

;