SFS 2016:1136 Förordning om ränta för år 2017 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

161136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta för år 2017 enligt 4 a § lagen (1997:484)
om dröjsmålsavgift

1;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas

ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för in-
drivning ska vara 0,34 procent.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Denna förordning upphör att gälla vid utgången av 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2015:770.

SFS 2016:1136

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016