SFS 2016:1141 Förordning om ändring i förordningen (2012:566) om överlämnande till Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

161141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.