SFS 2016:1161 Lag om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering

161161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.