SFS 2016:1167 Förordning om ändring i förordningen (2004:619) om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt

161167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.