SFS 2016:1196 Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

161196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EPBIHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EPBIHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EPBIHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:EPBIHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:EPBIHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:EPBIHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:EPBIHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EPBIHI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EPBIHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:EPBIHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:EPBIHH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:512) om <br/>deponering av avfall;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 december 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2001:512) om deponering av</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">avfall ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning ska inte till�mpas p�</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. anv�ndning av avfall f�r g�dsel- eller jordf�rb�ttrings�ndam�l s�som</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">kompost, r�trest, avloppsslam, slam som kommer fr�n muddringsverksamhet<br/>och liknande material,</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. anv�ndning av l�mpligt inert avfall f�r byggnads�ndam�l i deponier, vid</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">restaurering eller f�r mark-, v�g- eller utfyllnadsarbete,</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. deponering av icke-farliga muddringsmassor p� land l�ngs sm� sund,</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kanaler eller vattenv�gar som massorna har muddrats fr�n,</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">4. avfall som omfattas av f�rordningen (2013:319) om utvinningsavfall,<br/>5. lagring, slutf�rvaring och annat omh�ndertagande av<br/>a) anv�nt k�rnbr�nsle och k�rnavfall enligt lagen (1984:3) om k�rnteknisk</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamhet, och</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">b) radioaktivt avfall enligt str�lskyddslagen (1988:220), och<br/>6. omh�ndertagande av djurkadaver i den m�n inte annat f�ljer av f�re-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skrifter om omh�ndertagande av djurkadaver.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2017.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ALICE BAH KUHNKE</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Egon Abresparr<br/>(Milj�- och energidepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2015:532.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:1196</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den </p> <p style="position:absolute;top:217px;left:558px;white-space:nowrap" class="ft10">9 december 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2016</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:512) om
deponering av avfall;

utf�rdad den 1 december 2016.

Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2001:512) om deponering av

avfall ska ha f�ljande lydelse.

4 �

1

Denna f�rordning ska inte till�mpas p�

1. anv�ndning av avfall f�r g�dsel- eller jordf�rb�ttrings�ndam�l s�som

kompost, r�trest, avloppsslam, slam som kommer fr�n muddringsverksamhet
och liknande material,

2. anv�ndning av l�mpligt inert avfall f�r byggnads�ndam�l i deponier, vid

restaurering eller f�r mark-, v�g- eller utfyllnadsarbete,

3. deponering av icke-farliga muddringsmassor p� land l�ngs sm� sund,

kanaler eller vattenv�gar som massorna har muddrats fr�n,

4. avfall som omfattas av f�rordningen (2013:319) om utvinningsavfall,
5. lagring, slutf�rvaring och annat omh�ndertagande av
a) anv�nt k�rnbr�nsle och k�rnavfall enligt lagen (1984:3) om k�rnteknisk

verksamhet, och

b) radioaktivt avfall enligt str�lskyddslagen (1988:220), och
6. omh�ndertagande av djurkadaver i den m�n inte annat f�ljer av f�re-

skrifter om omh�ndertagande av djurkadaver.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2017.

P� regeringens v�gnar

ALICE BAH KUHNKE

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:532.

SFS 2016:1196

Utkom fr�n trycket
den

9 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;