SFS 2016:1204 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2017

161204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar
och vissa andra utlänningar för år 2017

1;

utfärdad den 1 december 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första

stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och
vissa andra utlänningar ska vara 2,0 procent för år 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2015:847.

SFS 2016:1204

Utkom från trycket
den 13 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016