SFS 2016:1219 Förordning om upphävande av förordningen (1978:504) om överförande av vissa uppgifter från företagareförening till regional utvecklingsfond

161219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1978:504) om
överförande av vissa uppgifter från
företagareförening till regional utvecklingsfond;

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver att förordningen (1978:504) om överförande av

vissa uppgifter från företagareförening till regional utvecklingsfond ska upp-
höra att gälla vid utgången av januari 2017.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:1219

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016