SFS 2016:1220 Förordning om upphävande av förordningen (1981:666) om statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i vissa fall

161220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1981:666) om
statligt stöd för kredit vid försäljning inom landet i
vissa fall;

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver att förordningen (1981:666) om statligt stöd för

kredit vid försäljning inom landet i vissa fall ska upphöra att gälla vid ut-
gången av januari 2017.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:1220

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016