SFS 2016:1221 Förordning om upphävande av förordningen (1990:45) om finansiering genom Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete

161221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1990:45) om
finansiering genom Fonden för svenskt-norskt
industriellt samarbete;

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver att förordningen (1990:45) om finansiering genom

Fonden för svenskt-norskt industriellt samarbete ska upphöra att gälla vid
utgången av januari 2017.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:1221

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016