SFS 2016:1234 Förordning om ikraftträdande av lagen (2016:928) om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan

161234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2016:928) om
skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan;

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver att lagen (2016:928) om skatteavtal mellan Sverige

och Azerbajdzjan ska träda i kraft den 31 december 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2016:1234

Utkom från trycket
den 16 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016