SFS 2016:1251 Förordning om ändring i förordningen (2014:42) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

161251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:42) om ändring i
plan- och byggförordningen (2011:338);

utfärdad den 8 december 2016.

Regeringen föreskriver att förordningen (2014:42) om ändring i plan- och

byggförordningen (2011:338) ska utgå.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:1251

Utkom från trycket
den 20 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016