SFS 2016:1255 Förordning om ändring i förordningen (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

161255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1385) med
instruktion för Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys;

utfärdad den 14 december 2016.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2010:1385) med instruktion

för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska ha följande lydelse.

10 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2016:1255

Utkom från trycket
den 23 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016