SFS 2016:1325 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

161325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att 5 b § förordningen (2009:93) med instruktion

för Finansinspektionen

1 ska upphöra att gälla vid utgången av januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av 5 b § 2016:890

SFS 2016:1325

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016