SFS 2016:235 Förordning om upphävande av förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

160235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1988:346) med
instruktion för Patentbesvärsrätten;

utfärdad den 10 mars 2016.

Regeringen föreskriver att förordningen (1988:346) med instruktion för

Patentbesvärsrätten

1 ska upphöra att gälla vid utgången av augusti 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2007:1113.

SFS 2016:235

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016