SFS 2016:236 Förordning om upphävande av förordningen (1988:1564) med instruktion för Marknadsdomstolen

160236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1988:1564) med
instruktion för Marknadsdomstolen;

utfärdad den 10 mars 2016.

Regeringen föreskriver att förordningen (1988:1564) med instruktion för

Marknadsdomstolen ska upphöra att gälla vid utgången av augusti 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

SFS 2016:236

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016