SFS 2016:242 Förordning om ändring i förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket

160242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:607) med
instruktion för Konsumentverket;

utfärdad den 10 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2009:607) med instruktion

för Konsumentverket ska ha följande lydelse.

10 §

Generaldirektören är myndighetschef och Konsumentombudsman

(KO). Han eller hon ska vara jurist.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

SFS 2016:242

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016