SFS 2016:295 Förordning om ändring i förordningen (2000:604) om gränstullsamarbete med Danmark

160295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:604) om
gränstullsamarbete med Danmark;

utfärdad den 17 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2000:604) om gränstullsamar-

bete med Danmark ska ha följande lydelse.

8 §

1

Det som sägs i 4 kap. 1 § tullförordningen (2016:287) om bistånd av

Polismyndigheten ska gälla på svenskt territorium även när det är fråga om
utövande av tulltjänst för dansk räkning.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1202.

SFS 2016:295

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016