SFS 2016:309 Förordning om upphävande av förordningen (2014:7) om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter till Bergwallkommissionen

160309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2014:7) om
skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter till
Bergwallkommissionen;

utfärdad den 10 mars 2016.

Regeringen föreskriver att förordningen (2014:7) om skyldighet för myn-

digheter att lämna uppgifter till Bergwallkommissionen ska upphöra att gälla
vid utgången av maj 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:309

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016