SFS 2016:338 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

160338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2013:1174) om
ändring i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall;

utfärdad den 23 mars 2016.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:1174) om ändring i lagen

(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall ska träda i kraft den
6 april 2016.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2016:338

Utkom från trycket
den 5 april 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016