SFS 2016:517 Förordning om upphävande av förordningen (2012:666) med instruktion för Ersättningsnämnden

160517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2012:666) med
instruktion för Ersättningsnämnden;

utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver att förordningen (2012:666) med instruktion för

Ersättningsnämnden ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2016.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2016:517

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016