SFS 2016:555 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

160555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:555

Utkom från trycket
den 8 juni 2016

background image

2

SFS 2016:555

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Bilaga

1

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Narkotikaprekursorer

34

Naturvårdsverket

55, 146, 147

Olja

26, 60

Socialstyrelsen

31, 58, 123

Spetsteknik för hållbar stadsutveckling

147

Statens energimyndighet

9

1 Senaste lydelse 2016:403.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

147.

stöd enligt förordningen

(2016:448) om stöd för strategisk
användning av spetsteknik för
hållbar stadsutveckling

sekretessen gäller endast enligt 9 §
första stycket 1

sekretessen gäller inte beslut i ärenden