SFS 2016:557 Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

160557.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1977:937) om
allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.;

utfärdad den 26 maj 2016.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1977:937) om allmänna för-

valtningsdomstolars behörighet m.m.

1 ska införas en ny paragraf, 7 g §, av

följande lydelse.

7 g §

Ett beslut av en länsstyrelse eller av Naturvårdsverket som överklagas

till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Luleå om beslutet
gäller jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn.

Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

SFS 2016:557

Utkom från trycket
den 8 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016