SFS 2016:578 Förordning om upphävande av förordningen (2000:833) om kvalificerade elektroniska signaturer;

160578.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2000:833) om
kvalificerade elektroniska signaturer;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att förordningen (2000:833) om kvalificerade

elektroniska signaturer ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:578

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016