SFS 2016:592 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare;

160592.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:326) om
behörighet och legitimation för lärare och
förskollärare;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 6 § förordningen (2011:326) om behörig-

het och legitimation för lärare och förskollärare ska ha följande lydelse.

4 kap.

6 §

1

Statens skolverk får meddela föreskrifter om

1. elektronisk överföring av en ansökan som avses i 1 § och om elektronisk

underskrift, och

2. ansökningsförfarandet i övrigt när det gäller legitimation och komplette-

ring av legitimation.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:419.

SFS 2016:592

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016