SFS 2016:596 Förordning om ändring i förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning;

160596.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:947) om
statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2011:947) om statsbidrag för

gymnasial lärlingsutbildning ska ha följande lydelse.

9 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av

en ansökan och om elektronisk underskrift samt de andra föreskrifter som be-
hövs för verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2016:596

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016