SFS 2016:598 Förordning om ändring i förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning;

160598.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:854) om
vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
och statsbidrag för sådan utbildning;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 12 kap. 2 § förordningen (2014:854) om vidare-

utbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
ska ha följande lydelse.

12 kap.

2 §

I de fall en ansökan ska göras enligt denna förordning får den överföras

elektroniskt till Statens skolverk.

Skolverket får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av en ansö-

kan och om elektronisk underskrift.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2016:598

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016