SFS 2016:607 Förordning om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

160607.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.