SFS 2016:611 Förordning om ändring i förordningen (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer

160611.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1407) om statligt
stöd för hållbara städer;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2008:1407) om statligt stöd

för hållbara städer ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2016.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2016:611

Utkom från trycket
den

13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016