SFS 2016:612 Förordning om upphävande av förordningen (1981:660) om lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin

160612.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1981:660) om lån
till rationaliseringsinvesteringar inom
konfektionsindustrin;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att förordningen (1981:660) om lån till rationalise-

ringsinvesteringar inom konfektionsindustrin ska upphöra att gälla vid ut-
gången av juni 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:612

Utkom från trycket
den

13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016