SFS 2016:614 Förordning om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

160614.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:872) om statlig
finansiering genom regionala utvecklingsbolag;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (2012:872) om statlig finan-

siering genom regionala utvecklingsbolag ska ha följande lydelse.

21 §

Bestämmelser om rapportering finns i 12 a § lagen (2013:388) om

tillämpning av Europeiska unionens statsstödsstödsregler och i 4 § förord-
ningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:614

Utkom från trycket
den

13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016