SFS 2016:622 Förordning om upphävande av förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

160622.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1988:1404) med
vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om
uppgiftsskyldighet rörande pris- och
konkurrensförhållanden;

utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver att förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter

enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkur-
rensförhållanden ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2016.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2016:622

Utkom från trycket
den

13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016