SFS 2016:622 Förordning om upphävande av förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden

160622.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.